Zavjere - Tom Montalk

Nije baš sve zavjera, ali hajde da se suočimo s tim: oni koji teže za moći su istovremeno i oni koji će je najvjerovatnije i zloupotrijebiti. Pravilna upotreba moći zahtijeva integritet i mudrost, vrline koje u ljudskoj prirodi ne dolaze same po sebi, one su stečene vrijednosti i zbog toga prilično rijetke. Zbog ove rijetkosti iz toga slijedi da od onih koji steknu moć, većina njih će oskudijevati u integritetu i mudrosti da je pravilno upotrebljava. I tako zavjere uzimaju maha, može se reći da one nisu ništa drugo do skrivene namjere samo-služećih individua (OPS individua – prim.) koje su sklone uvećavanju i očuvanju moći.
Ova jednostavna postavka je istinita već tisućama godina, a budući da su individue koje su gladne te moći uz to i okrutno inteligentne i istrajne, prošlo je sasvim dovoljno vremena za uspostavljanje zavjere ogromnih razmjera kreirane sa ciljem da eventualno ovim luđacima podari apsolutnu moć nad cijelim čovječanstvom. Iza ovog ludila ne stoje samo ljudi koji su psihopate, ono se proširuje i na one neljudske vrste koje su već bacile oko na dominaciju čovječanstvom. Imajući u vidu ovo što je zadnje rečeno, postoji jedna drevna globalna „vlada u sjenci“ koja još uvijek upravlja svjetskim događajima iza kulisa, pokretana jednim scenarijem koji podrazumijeva da kroz „makijavelianske“ principe (cilj opravdava sredstva – prim.prev.) navede čovječanstvo što bliže prema predaji i ustupanju njihove kolektivne slobode u zamjenu za sigurnost ali pod globalnom i kozmičkom tiranijom.

Izabrane vlade su lažne jer su koordinirane od strane globalne vlade u sjenci

• Nacionalne vlade se pretvaraju da su potaknute motivima samostalnosti dok istovremeno provode već unaprijed propisanu verziju svjetskih događaja.
• Globalna vlada u sjenci, još poznatija kao „Novi svjetski poredak“ ili „Iluminati“, sadrži ljudsku elitu kontroliranu od strane hiperdimenzionalnih sila koji teže da ostvare totalnu dominaciji nad čovječanstvom. Ovoj ljudskoj eliti je dodijeljena zadaća da porobe ostatak čovječanstva, da ga stave pod kontrolu za svoje neljudske (vanzemaljske) pretpostavljene, te predaju tu kontrolu vanzemaljcima. Zbog toga što su te individue gladne moći u svakom smislu, oni nemaju nikakvih uzdržavanja kod porobljavanja onih koji su ispod njih.
• Da bi učvrstili ovu moć, svjetski događaji su usmjereni prema stvaranju uslova koji će racionalizirati (opravdati) sve veće uklanjanje sloboda i nezavisnosti kod nacija i pojedinaca. Ratovi, građanski ratovi, i revolucije osiguravaju ovaj katalizator. U budućnosti, zemaljske kataklizme i otvorena vanzemaljska invazija će biti upotrijebljeni u svrhu ispunjenja tog cilja.

Ne postoji Američka vlada

• Naša izabrana vlada je sramna. Izbori su izmanipulirani da postave ključne „marionete“ na položaje, a ankete su lažirane tako da utiču na javno mijenje. Političari su ucjenjeni ili podmićeni da služe Novom svjetskom poretku. Ucjene dolaze preko raznih kompromitirajućih aktivnosti (događaja) iz prošlosti, ili su takvi političari podmićeni raznim luksuzima i obećanjima o daljem napretku u vlasti, privilegijama i opstankom u vremenima koja dolaze.
• Velika većina onih koji postanu političari su korumpirani. Napredak prema političkom vrhu zahtjeva psihopatsku nemilosrdnost, i samo oni koji su odabrani od strane „vlade u sjenci“ mogu stići do vrha. Postoji nebrojeno mnogo načina da se uklone neposlušni, od atentata, diskreditiranja pa do ucjena.
• Trikovi koje koriste svjetski manipulatori uključuju hegelijansku dijalektiku i lažnu dihotomiju. Hegelijanska dijalektika je bolje poznata kao ‘problem – reakcija – solucija’, pomoću kojeg je neki problem kreiran da natjera ljude kako bi prihvatili već pripremljeno rješenje. Incidenti poput bombaškog napada u Oklahoma Sitiju, Kolumbijanski masakr i napad 9/11 su režirani od strane „vlade u sjenci“ kako bi opravdali svako daljnje uklanjanje i uskraćivanje sloboda kod ljudi, a pod izlikom da je to „radi njihove sigurnosti“. U konačnici, sloboda zamijenjena sigurnošću vodi ka ropstvu.
• Lažna dihotomija predstavlja iluziju izbora, opcije koje sve vode ka istom ishodu. Dihotomije kao npr. „liberali protiv konzervativaca“ i „sekularno protiv religijskog“ predstavljaju lažne dihotomije zbog toga što svaka strana vodi ka istom krajnjem cilju ignorancije i debalansa. Politički sistem se oslanja na iluziju o postojanju dvije strane izbora što drži ljude u uvjerenju da žive u nekakvoj demokraciji. Međutim, tu nema nikakve demokracije zato što je javno mnijenje pod uticajem (kontrolom) od strane medija i namještenih izbora (glasanja), a isto tako tu nema ni republikanskog uređenja jer je birački kolegij sastavljen od kupljenih članova koji su poslušni „vladi u sjenci“. Najbolji su oni robovi koji misle da su slobodni.
• Ako se donošenje zakona ne dešava na silu, ljudi zahtjevaju donošenje što više zakona radi rješavanja prisutnih problema. Ovi zakoni se onda nagomilavaju sve dok jednom jednog dana ne postanu prisilni, stvarajući jedan legalan oblik totalitarizma.

Mediji i javno obrazovanje ispiru mozak građanima i čine ih pomirljivim prema korumpiranim vođama

• Javno obrazovanje je model ponašanja dizajniran da stvara obične radilice umjesto sposobnih individua. Ovo je učinjeno kroz sistem nagrada i kazni, mentalnim programiranjima, zatrpavanjem sa beznačajnim poslovima, političkom ispravnošću, i iskrivljenim (netačnim) prikazivanjem činjenica i principa u udžbenicima.
• Mediji nemaju nikakvu obavezu da izvještavaju o istini, samo im je stalo do profita i poslušnosti prema vladi. Stoga se oni obraćaju najnižem zajedničkom nazivniku u masovnoj svijesti i tako potpomažu snižavanju masovne svijesti sve dalje, ili jednostavno prenose priče koje propagira program vlade u sjenci. Vijesti su napravljene tako da stvore emocionalni šok i da hipnotiziraju javnost prema tome da ovi predaju njihovu samoodređenost i oštroumnost.

Ekonomija je teško izmanipulirana

• Robna tržišta služe samo za prikupljanje kapitala za vladu u sjenci. Ono što se čine samo kao slučajna talasanja (kolebanja) na tržištu su umjesto planiranog progresa i napretka, dopuštajući tako „eliti“ da povuku svoje investicije prije nego što dođe do unaprijed određenog sloma ili pada na tržištu. Ovaj pumpajući mehanizam se takođe događa na jednom većem privrednom nivou, omogućavajući „eliti“ da periodično pokupi bogatstvo od ignorantnih građana koji vjeruju u iluziju slobodne ekonomije.
• Vlada u sjenci koristi „Federalne rezerve“ i IRS (Američka porezna uprava – prim.prev.) kao dodatne izvore kapitala. Federalne rezerve štampaju milione dolara u gotovini svake godine a da pri tom plaćaju samo proizvodne troškove. Ovaj naručeni novac se zatim ubacuje u ekonomiju gdje ljudi pretpostavljaju da on ima stvarnu vrijednost i shodno tome obavljaju pravi posao i stvaraju prave proizvode u zamjenu za taj bezvrijedni novac. U normalnim okolnostima ovo bi prouzrokovalo inflaciju, međutim ono što Federalne rezerve štampaju IRS poslije uzima kroz poreze. I tako ono što ulazi kao lažna gotovina se onda pretvara u stvarno bogatstvo, uzima se, građani su nasamareni, a paraziti čovječanstva brže rastu.

Zašto sva ta kontrola?

• Nijedna individua koja ima orijentaciju služenja sebi samom ne želi da izgubi svoju moć. Kontrola je neophodna za one koji čuvaju i povećavaju svoje moći. Najmanipulativnije taktike su kreirane da ljude učine predvidljivima, stoga šta se može predvidjeti može se i kontrolirati. Da bi se ljudi učinili predvidljivima, mora im se uskraćivati znanje, fizička i vitalna energija, inicijativa, moć volje i individualnost. Svi signali koji ne mogu biti ugušeni su skrenuti ka služenju ovom globalnim programu, i kao što kaže poznata izreka: put do pakla je popločan dobrim namjerama.
• Svaka osoba koja ima orijentaciju služenja sebi služi višim „samo-služećim“ silama, i svako uzima ono šta hoće od onih koje kontrolira. Ovo pretvara Zemlju u farmu i zatvor. Niže snage žele novac, sigurnost, zadovoljstvo dok više mračne snage hoće duhovnu moć, energiju i osvajanje.

Tajna društva

• Ljudska elita je okarakterizirana kao superiorna u znanju i moći. U zavisnosti od toga kako se ovo znanje i moć koriste, oni mogu biti pozitivne ili negativne orijentacije. Tajna društva nastoje da se što više izoliraju od generalne populacije i da bi se zaštitili i da bi mogli raditi u miru, ili kako bi uvećavali svoj napredak prikriveno manipulirajući populaciju.
• Ono što karakterizira tajna društva je to što su oni elita, ali to baš nisu u potpunosti svi njihovi dijelovi. Neki samo ostaju prikriveni radi boljeg vršenja njihovog posla. Neki nesporazumi iz prošlosti su uzrokovali njihova progonstva i zato su oni naučili da ne „bodu oči“ svojim prisustvom.
• Svi oni započinju kao elitne grupe sa namjerom da kontroliraju, ili pozitivne grupe predane očuvavanju, usavršavanju i dijeljenju znanja, ali kasnije neminovno postaju korumpirane. Ovo uzrokuje podjele u okviru tih grupa na taj način što pozitivni dijelovi idu sve dublje u tajnost dok se korumpirani dijelovi pridružuju mračnoj hijerarhiji koja manipulira čovječanstvom.
• Uopćeno, tajna društva poput „Rozenkrojcera“ ili „Slobodnih zidara“ (Masona) popunjavaju svoje niže redove regrutirajući razne uspješne članove iz opće populacije. Bratstvo i dobra volja karakterizira ove vanjske nivoe, ali često oni su jedan kontrolni mehanizam za uzdržavanje pozitivnih individua od širenja njihovog znanja tako što ih navode da polažu zakletve kojima se obavezuju na tajnost. Od ovih članova, oni sa primjernim potencijalom za mračno se regrutiraju u više nivoe tajnih društava i postavljaju na pozicije moći kako bi sprovodili plan djelovanja mračne hijerarhije.
• Tajna društva često sadrže dualnosti. Mračna strana teži za znanjem i moći da manipulira ostalima, a svijetla strana teži da zaštiti to znanje od zloupotrebe. I onda imamo borbe koje se vode između onih koji to znanje zloupotrebljavaju i onih koji su predodređeni da ga štite. I ove bitke se najčešće vode kroz obične ljude (mase), koji su bukvalno slijepi da uvide svoje vlastito učešće u jednom nevidljivom ratu.
• Sva mračna tajna društva koriste znanje kako bi uvećali svoje moći i sposobnosti da manipuliraju i pokoravaju. Ovo se postiglo čupanjem (izvlačenjem) znanja iz generalne ljudske populacije, kupovanjem „mozgova“ kako bi vršili nekakva egzotična istraživanja, pretraživanjem planete za skrivenim znanjem drevnih civilizacija (Templari i Skull & bones su znali/znaju za ovo), kanaliziranjem raznih okultnih demonskih sila radi znanja, i radeći sa vanzemaljskim hiperdimenzionalnim grupama za njihovu tehnologiju i tako im služeći u ostvarivanju njihovog plana.
• Tajna društva nastoje zadržati koncentraciju specifičnih krvih linija porijekla, mahom onih krvnih linija u kojima veliki udio ima vanzemaljska genetika, sa namjerom da ih genetički približe i povežu sa vanzemaljskim frakcijama. Ovo je zbog toga što genetika i duša nastoje da odgovaraju i obostrano utiču jedna na drugu. Zbog toga predsjednici posjeduju jaku koncentraciju kraljevske krvi, jer je genetika u direktnoj vezi sa prirodom duše i odgovarajuće sudbine. Isto bi se moglo reći i za pozitivno orijentirane duše – one također nastoje da se inkarniraju u okviru određenih krvnih linija, ali ove krvne linije je teže pratiti zbog toga što božanski sinkronicitet prirodno prilagođava njihovo grananje i spajanje umjesto da radi na sklapanju brakova kao što to rade kraljevske porodice.

http://www.montalk.net/conspiracy