Joseph Moshe, ekspert Mosada za biološki rat, pozvao telefonom emisiju nacionlanog radija Dr A. True Ott'a, gde je izjavio da će kompanija Baxter osloboditi jednu vrstu smrtonosne kuge iz svojeg laboratorija u Ukrajini. Imao je i kratak susret sa jednim zvaničnikom američke vlade.

Jane Burgermeister na HTV-u 30.11.2009

Anonimna pripadnica američke vojske pod teretom je savjesti također na internetu
objavila video u kojem upozorava na zastrašujuću vojnu obuku koju je prošla, koja
uključuje kršenje temeljnih ljudskih prava i sloboda, kao i narušavanje ustava SAD-a.
U sklopu ove obuke vojnici, navodno, treniraju za situaciju masovne karantene,
prisilnog cijepljenja i odvođenja onih koji odbiju cjepivo u koncentracijske kampove.