Što je socijalizam?

http://www.sott.net/articles/show/243050-What-is-Socialism

Socijalizam je ekonomski sustav koji karakterizira javno vlasništvo i centralizirano planiranje svih velikih industrija (proizvodnja, usluga i energija), banaka i osiguravajućih društava, poljoprivrede, prijevoza, medija i zdravstva. U kapitalizmu, ta divovska poduzeća dominiraju gospodarstvom, ali su u privatnom vlasništvu i djeluju u svrhu generiranja bogatstva za svoje vlasnike, na način da ga cijede iz radnika koji su plaćeni za samo mali dio od onoga što njihov rad stvara. Socijalizam je to okrenuo, tako da klasa koja stvara bogatstvo može zajednički odlučivati kako će se bogatstvo koristiti za dobrobit svih.

Kao što je Afroamerički pjesnik i komunist Langston Hughes napisao u "Dobro jutro, revolucijo":

Zajedno ...,
Možemo uzeti sve:
Tvornice, oružje, kuće, brodove,
Željeznice, šume, polja, voćnjake ...
I vratiti ih radnicima.
Pokretati ih i upravljati njima za radnike.

Realni socijalizam je po definiciji demokratski. To je ekonomska i politička demokracija. Mnoge kapitalističke zemlje hvale se svojim demokratskim institucijama, ali to je iluzija jer je sva politička moć u rukama onih koji imaju bogatstvo. Socijalizmu su prioritet ljudske potrebe i nastoji se eliminirati profit kao motiv, jer trka za profitom pokreće ratove, ekološko zagađenje, i nejednakost na temelju spola, rase, nacionalnosti i spolne orjentacije.

Kao i kapitalizam, socijalizam mora biti internacionalan, tako da se globalni resursi mogu dijeliti. Niti jedna zemlja ne može biti istinski neovisna o globalnoj ekonomiji, i dok se ne pobijedi internacionalni kapitalizam, on će nastaviti sabotirati napore u izgradnji socijalizma. Postizanje socijalizma u Sjedinjenim Američkim Državama, najbogatijoj i najmoćnijoj državi na svijetu, potrebno je iz razloga da bi druge zemlje bile u mogućnosti odrediti svoju sudbinu.

Vrste socijalizma

Većina socijalista se identificiraju kao marksisti u priznavanju Karla Marxa, koji je otkrio ekonomske zakone na kojima se temelji kapitalizam. Marx i njegov suradnik Frederick Engels su postavili temelje marksističke ekonomije, filozofske koncepte dijalektičkog materijalizma, te metodu socijalne analize poznatu kao povijesni materijalizam. [Marks je bio arogantan i ne previše načitan čovjek, i zato mu ideja nije mogla zaživjeti, riječi su Sai Babe, op. prev.]

Lenjinizam označava pojmove disciplina, revolucionarna partija, principijelnost i nepopustljiva vizija Vladimira Iljiča Lenjina [Lenjin je demon, prema Sai Babi, kao i Staljin, Hitler i Brežnjev. David Icke tvrdi da je Lenjin postavljen na vlast od strane Rothschilda da svrgne cara i da korumpira revoluciju, op.prev.], glavni vođa ruske revolucije 1917. Lenjinova djela o imperijalizmu i prirodi države i pravima nacionalnih manjina bitna su komponenta socijalističke tradicije.

Trockizam je nastavak marksističke i lenjinističke struje na čelu s Lavom Trockim, Lenjinovim suradnikom u ruskoj revoluciji. Kada je staljinistička birokracija preuzela vlast u Sovjetskom Savezu kasnih 1920-ih, Trocki je okupio međunarodnu lijevu opoziciju protiv izdaje ciljeva revolucije. Trockizam se zalagao za permanentnu revoluciju, internacionalizam i strategiju ujedinjenja protiv fašizma. Trocki je ubijen od strane staljinističkog ubojice 1940.

Socijalistički feminizam je razvijen kasnih 1960-ih i ranih 1970-ih od strane osnivača stranke Socijalističke partije slobode i stranke Radikalne žene. [Aaron Russo: "Nick Rockefeller mi je rekao da je feminizam osmišljen da se uništi obitelj i zaposle žene kako bi bankari ubrali još više poreza.", dakle stvar s feminizmom nije crno-bijela, op.prev.] To je marksistička, lenjinistička i trockistička tendencija za priznanje da se najviše potlačeni sektor moderne radničke klase sastoji od žena, osobito obojenih žena, kojima životno iskustvo eksploatacije daje snagu i odlučnost za revoluciju protiv svih oblika nepravdi. Socijalističke feministkinje prepoznaju revolucionarno vodstvo zaposlenih žena, ljudi druge boje kože, bolesnih i drugih, višestruko potlačenih od strane kapitalizma. Socijalističke feministkinje su orjentirane na aktiviste, neadministrativne zaposlene žene i muškarace, za razliku od dominantno bijele muške radničke aristokracije koji postavljaju sindikalnu birokraciju.

Nekoliko struja koje su iznikle iz socijalističkog i komunističkog pokreta su izgubile svoj revolucionarni karakter i izvrću temeljna načela socijalizma. To su: socijaldemokrati i socijalistički reformatori [paradoksalno, danas su desne stranke više socijalističke od lijevih, op.prev.] koji podržavaju tek izbornu reviziju kapitalističkog sustava; staljinisti, koji su nastali iz Sovjetske birokracije kao pristaša Staljinove brutalne diktature, a koji zagovaraju miran suživot s kapitalizmom i uranjanje u građanske stranke, i maoisti, kineski orijentirani staljinisti, koji se često opisuju kao marksistički lenjinisti.

Kapitalizam - epska greška