Simbolika križa

Križ ima svoju pozitivnu i negativnu simboliku. Pozitivno je što je križ simbol žrtve, a bez žrtve nema blaženstva.
Na engleskom se 'ja' piše 'I', a prekriženo 'ja', znači odricanje od nižeg ja, od oholosti i sebičnosti, u korist višeg ja, u korist suosjećanja i požrtvovnosti.

Dio iz Bhagavadgite na temu žrtvovanja:

Arđuna: „Ako misliš da je spoznaja više od akcije, o Krišna, zašto me tjeraš u ovo strahovito djelo? S ovim prividno zamršenim riječima ti samo pomračuješ moj um; kaži mi određeno tu jednu stvar, kojom mogu steći blaženstvo.“
Krišna: „U ovome svijetu postoji dvostruka staza, kao što sam učio u prošlosti, o Bezgrešni: jedan se put zove Samkhya i postiže se spoznajom; drugi je put Karma-Yoga i postiže se akcijom. Nijedan čovjek ne može dostići odricanje od djela uzdržavanjem od rada, niti može postići savršenstvo odricanjem od aktivnosti. Nijedan čovjek ni za trenutak ne prestaje raditi potpuno; svako je primoran na rad silom guna (prirodnim silama) postalim iz prakriti. Tko obuzdava svoja osjetila, a sjedi misleći svojim umom na osjetilne utiske, duševno je obmanut i licemjer. Istinski je viši onaj čovjek, čija su osjetila pod kontrolom uma, a radnim organima vrši nesebično Karma-Yogu, o Arđuna. Stoga vrši svoju dužnost, jer je radinost viša od neradinosti; bez rada nije moguće ni održavanje tijela. Ovaj svijet je vezan karmom, izuzev onih djela koja imaju za cilj žrtvovanje; stoga vrši svoje dužnosti s tim ciljem, bez sebičnosti, o Kuntin sine.

Slijedi jedan kanalizirani članak o negativnoj simbolici križa. Poruku je primila proročica Eva-Maria Ammon.

BLAGDAN USKRSA I KULT KRIŽA

Na dan Uskrsa vi slavite moju muku i moje uskrsnuće. Uskrs zapravo simbolizira Božicu proljeća, kao Božicu jutarnjeg svitanja, kao Božicu svjetla, koje zrači. To je blagdan novog početka i uskrsnuća života svuda oko vas. Dakle, blagdan života, a ne smrti ! Religije su oduzele ljudima čašćenje Božice i od toga su učinile blagdan Uskrsa i povezali ga sa simbolom užasa. Tako je i ovdje uklonjena Božica, a na zemlju je povraćen lik muškog Boga. Tako su religije preuzele sve blagdane tzv. pogana, otklonili bogove i božice, koji su iza njih stajali. Tako je na zemlju vraćena tama!

No, kad se u vašoj kulturi približi blagdan Uskrsa tad biva aktiviran i kult križa. Milioni slijede ovaj simbol užasa sa sjećanjem i vjerom. Postoje također mjesta, gdje se uvijek obnavljaju igre o križnom putu i mojoj muci. Ne vjerujte, da ovo „sjećanje“ raduje moju dušu. Ne, na ovim se mjestima, uvijek ponovo, oživljava ono, što čovječanstvo i zemlju drži u ropstvu. Križ je znak moći – isto tako danas, kao što je to bio prije 2000 godina.
Simbol križa potiskuje slobodne osjećaje i svjetlo u svakom od vas Stoga me jednom skinite sa križa i odbacite križ – simbol ropstva, straha, progona, patnje i bezobzirnosti. Okrenite se zrakama svjetla ljubavi u svakoj travci, koju dodiruje vaša noga. Okrenite se svjetlu sunca, koje budi vaše duhove života i ljubavi koja stanuje u svemu, što je majka zemlja (Gea) rodila. Slavite i volite život u svoj njegovoj mnogostrukosti, u svoj njegovoj raskoši, s onu stranu tame koja još obavija zemlju.

KAKAV APSURD, DA SE MOJA RADOSNA VIJEST O LJUBAVI I ŽIVOTU REDUCIRALA NA KULT KRIŽA!
U vašem svijetu jedva da je moguće zaobići križ. No ja ti kažem: Odbaci svaki kontakt s križem. Ako susretneš križ, tad njegovu formu obavij imaginarnom trakom svjetla, i zatim ga odmah izbaci iz svojih misli. To ne znači, da je simbol nešto zlo ili ružno, nego zato, što je ovaj simbol opsjednut mračnim snagama. On je upotrebljavan kao instrument mučenja i tako je postao magijski simbol užasa. To je bio instrument mučenja i on u magijskom svijetu širi svoj užas, naročito onda, ako je na njemu pribijen jedan nedužan, ubijen i mučen čovjek. Ovaj simbol aktivira u stanicama vašeg sjećanja znanje, da ste vi nemoćni u vašem svijetu, a da toga niste svjesni.
Vi ste rasli pod snagom i pritiskom križa, koji je blokirao sve centre (čakre) vaših duša. Vi ste odrasli sa slikom raspetog, mučenog čovjeka i ovu ste patnju tako usidrili u vašoj nutrini, da još uvijek ponovo opravdavate svoju vlastitu patnju ili doduše bol patničkih ljudi opisujete kao njihovu zasluženu karmu. Također i u „trećem svijetu“ križ sudjeluje u patnji čovječanstva. Vi ste ustoličili križ i time Boga, koji kažnjava u ovim zemljama i propovijedate “radosnu“ vijest, koja se samo kroz patnju postiže na nebu. Time su vaši misionari, ovim ljudima, koji su čuvali i častili majku Zemlju, oduzeli sposobnost, da uvijek ponovo sami u sebi dožive svoje prasnage u i kroz snagu zemlje.
Križ, kojeg se, pri KRŠTENJU, utiskuje djeci u čelo, kroz dugo vrijeme blokira pogled u dimenzije ljubavi. Križ, koji se svake godine sa pepelom (Pepelnica) u mnogim crkvama stavlja na čelo, uvijek i uvijek zapečaćuje sposobnost samospoznaje i kontakta sa svjetovima svjetla, s onu stranu praga treće dimenzije. To biva još pojačano sa sivilom pepela.

Križ, koji se crkvenim vjernicima stavlja na gornji dio tijela, zatvara i blokira glavne centre duše i udaljuje ih od izvora životne snage. Križ, kojeg svećenici stavljaju nad glavom, preko krunske čakre (kruna duše u tjemenu) odvaja vas od vaših duševnih centara i time od vašeg Visokog jastva. Križ, koji se sa oltara, u obredu, daje vjernicima u crkvi, blokira duševne centre i time duševni doživljaj zajedništva i zatvara ih za doživljaj ljubavi. To je razlog, da crkveni vjernici vrlo rijetko ili gotovo nikako nemaju kontakt sa našim duhovnim svijetom. Oni su blokirani znakom križa, koji im se daje u ime Boga, koji se povezuje sa tim znakom. I ako bi neki vjernik uspostavio kontakt i čuo glas, tad je ovo regulirano crkvenim zakonima, po kojima se proroci, astrolozi, iscjelitelji i vidovnjaci degradiraju u đavole, koji tobože zasljepljuju čovječanstvo.

U ime križa, povezano sa mojim imenom Isusom, preko vaših religioznih učitelja izjednačen sa imenom Kristove energije, događale su se i događaju se sve do danas neshvatljive strahote, koje planeta Zemlje nije nikada prije doživjela. U drugim religijama, u kojima se u ime Boga također čine strahote, vladaju drugi simboli. U ime križa još i danas roditelji muče svoju djecu, jer Bog navodno kažnjava one, koje voli.
Predoči si one misionare i vojnike, koji su, koji su u ime Križa, na svim dijelovima zemlje, omalovažavali, ubijali, ponižavali i zlostavljali. Simbol križa jest simbol ugnjetavanja. On te sve više udaljava od svjetla tvoje duše. Križ, kao nakit na vratu i prsima (duševni centri vrata, srca i timusa), blokira ove centre duše, kroz dugo vrijeme, i onda kad si ga skinuo. Ako si nosio ovaj simbol, tad radi na ovim centrima duše i neutraliziraj posljedice sa čistim svjetlom. Tu pomoć posebno ti daje „Ancient – Master – Healing“ posvećenje (= posvećujući tekstovi za obred posvećenja objavljeni od Isusa).

Vertikalna prečka križa zatvara tvoj svjetlosni kanal, a horizontalna prečka ovo zatvaranje zapečaćuje. Tako energija ne može niti odozgo teći slobodno na dolje, niti može odozdo dohvatiti više duševne centre. Stoga ti kažem: Ako želiš zdrav, radostan i pun životne snage ići svojim putem, tad se odvoji od svih križeva, koji se nalaze u tvojoj sredini. Zatim očisti i osvijetli svoj kanal svjetla i sve svoje duševne centre.

Vaša vjera do danas, moj život kao Isusa, reducira na križ. Reducira moje učenje kao Isusa na muku na križu i time reducira moj život ljubavi prema Gei (Zemlji), prema čovječanstvu i prema svemu, što na njoj i u njoj živi. Ona reducira moj život i moje učenje na zločinstvo naneseno čovječanstvu. No, to nije sve, jer vaša je religija sebi zamislila Isusa onakvim, kakav nije nikad postojao, da bi održavala svoje stare obrede vladara kaosa. To je zločin, koji se izvodi nad čovječanstvom od onih „koji su se odvojili od jedinstva s Bogom.“ Oni su spremni na sve, da bi učvrstili svoju moć preko patnje čovječanstva. Oni se hrane i žive od energije boli i patnje. Jedina moć, koju oni imaju, to je strah čovječanstva od kazne jednog Boga, kojeg su sami stvorili i kojim su proglasili sami sebe.
Moj put patnje, od strane ljudi, bio je stvaran, no ja sam u ovom trenutku prepoznao zločin nanesen čovječanstvu, u očima onih, koji su mučili mene i moja obadva susjeda.

Sjeti se, ja sam skinut s križa, no crkve su me opet na onakav križ na kakvom su me Rimljani prikovali. No crkve i svi, koji slijede križ, stvaraju ponovo ovu bol njegovim čašćenjem i molitvom. Oni tako svakog dana i svakog sata, magičnim ritualima i snagom sjećanja, ponovo oživljavaju samo razapetog Isusa. I samo ovaj razapeti Isus krstari svemirom. Oni molitvom i čašćenjem uvijek ponovo aktiviraju sve patnje. Ovo će trajati tako dugo dok se ova religiozna svijest ne promijeni i Isus ne preda slobodi uskrsnuća.

Zašto identificirati moje djelo sa Velikim petkom i sa križem. Ja sam ignorirao smrt i nju pobijedio. Ja sam ignorirao i odupro se razapinjanju i mučenju! Ja sam sišao s križa i odbacio ga, kao simbol srama i nemoći. Moj trijumf nije križ, nego USKRSNUĆE i UZAŠAŠĆE. Dakle ŽIVOT, a ne smrt. Skinite me već jednom s križa i slavite ŽIVOT! Uzašašće je vaša kozmička odrednica!

Spoznaj: Ti i vi stvarate stvarnost patnje, time što svoje misli i svoj fokus usmjerite na to, jer vaše crkve ovu patnju prodaju kao garanciju za nebo.Tako je ovim krivim učenjem i shvaćanjem stvoren Isus, koji zagovara i traži patnju kao jedino sredstvo spasenja. No to je krivo shvaćanje Isusa i njegovog djela. To je religija koja vam dnevno pred očima drži jednog mučenog i ubijenog čovjeka, da vam dokaže, da je to jedini put do blaženstva. To je religija, koja vjernike stalno snabdijeva sa krvlju i tijelom od njih stvorenog Gospodina.Time je posve krivo shvaćeno moje djelo.
Odbaci sva kriva učenja, svejedno jesu li to religije, crkve ili New Age.

Savjetuj svoju nutrinu i ti ćeš doći do saznanja. Ti ćeš shvatit istinu i prepoznati zločinstvo protiv veličine duše u čovjeku na zemlji. Odijeli ovog Isusa i samog sebe od mučenja i razapinjanja. Na ovaj način ti doprinosiš novom životu na zemlji – slobodnog od patnje i poniženja.
Odstrani svaki križ iz svoje prisutnosti. Obavij svaki križ, kojeg vani sretneš, neutralizirajućim zrakama iz čistog božanskog svjetla. Vizualiziraj u sebi kako se križ rastače i ti ćeš biti slobodan.
U ime križa, sa jednim izmarcvarenim ljudskim tijelom na njemu, izvedeno je više zločina, nego ikad prije, umrlo je više ljudi nego od prirodnih katastrofa, uključujući propast Atlantide.

Ovdje se želim i moram distancirati i jasno ti reći, da moj život kao Sananda i također kao Isus nema s tim ništa zajedničko. Stoga također izostavite ime Isus, prije nego me imenujete Sananda. Moje je biće Sananda. Moja inkarnacija, kao djelomičan aspekt Sanande, bio je Isus.
Isus je jedno drugo biće. On je danas od ljudi načinjeno stvorenje, koje se zloupotrebljava, da bi se tami na zemlji držala otvorena vrata.

Isus se koristi, da bi se ljude odijelilo od suosjećanja prema ljudima, kojima se može dati utjeha. Crkve uče, da kroz patnju, mučenje i užasnu smrt Isusa, kao zastupnika, možete se osloboditi od svega, za što bi sami trebali biti odgovorni. Tim shvaćanjem bivate sve više i više odaljeni od božanske energije i snage svjetla ljubavi kao i suosjećanja za bol svakog drugog bića.

Vi smatrate, da su masovne klaonice mjesta, gdje životinje prinose svoju otkupiteljsku žrtvu. Tako ste od malena poučavani, da je korisno hraniti se tijelom i krvlju onog čovjeka – Isusa - koji je bio žrtva mučeništva, i zato vi njegovu patnju stalno imate pred očima od prvog ulaska u crkvu. To u sebi osjećaju sva djeca. No oni su preodgojeni učenjem o križu i kroz magične obrede svečanog prijema u crkvu kroz krštenje, pričest i krizmu.

Svejedno, što vam kažu vaše religije, koje životinjama niječu dušu, kao što su to nekad govorile i za žene. Također životinje imaju dušu. One imaju dušu, koja je često dublje navezana na božansko svjetlo, nego mnogi koji se nazivaju čovjekom. Unesi svjetlo u ovaj mrak. Pošalji svjetlo i zrake Izvora u svako mučeno biće na ovoj zemlji.
Ja sam svjetlo isto tako kao što si ti svjetlo. Ja sam ljubav, kao što si to i ti. Stoga dopustite, da zajedno obavljamo službu ljubavi na zemlji, i da svjetlo nosimo dalje u svijet. Shvati, da je masovno zatvaranje životinja znak prisutnosti tame. Pošalji životinjama svoje suosjećanje i svoje svjetlo.

Sve dok postoje ljudi, koji časte križ, njemu se mole i ljube ga, sve dok postoje ljudi, koji kod životinja ne prepoznaju dušu, sve dok ne shvate, da je produhovljeno sve, što postoji, čovječanstvo ne može i ne će biti slobodno od onog, što nazivaju zlim.

Ako ti prepoznaješ istinu i nepravdu i slijediš moj put, te svakog i sve obavijaš energijom suosjećanja, tad si na putu, koji svjetlo donosi nazad na svijet. Pošalji ljubav u svaku dušu, čija ti je bol poznata. To je put jednog donositelja svjetla.

Ne sudi nego pošalji svjetlo. Omotaj križ u svjetlo, i tako će se razriješiti magija simbola patnje. Omotaj križ svojim unutarnjim svjetlom i tako ga razriješi, da ne bude magijski simbol patnje. Blagoslovi i obavij svjetlom seljačko imanje, koje njeguje masovni životinjski zatvor. Bol životinja bit će ublažena, jer one su osjetljivije za ljubav. Obavij u svjetlo žrtve zlog režima. Njihove će duše prenijeti tvoje suosjećanje svim bićima koja pate.

Nema odijeljenosti. Sve je jedno. Tvoje misli ljubavi i suosjećanja mogu na zemlji donijeti promjenu. Što više ljudi to čini u kratko će se vrijeme promijeniti morfogenetičko polje, da će biti postignut kvantni skok. Gdje je svjetlo tamo ne može biti prisutan Crni i njegove pristaše. Stoga obavij sve u čisto svjetlo Izvora i budi svjetlo, što si uvijek želio biti, jer to je jedino, što ti jesi. Ti si svjetlo!

U dubokoj ljubavi prema zemlji – Gei i prema tebi, klanjam se pred vašom veličinom, dobrotom i snagom.