PORODICA TAME
poglavlje iz knjige Porodica svjetlosti od Barbare Marciniak

Vi sada mijenjate rešetke magnetnih polja zemlje i frekvenciju, tako da se pali jedno svjetlo za drugim i stvaraju se nova energetska polja. Morate saznati kako zaustaviti astralne vampire iz raznih dimenzija, iz unutrašnjosti zemlje i sa površine zemlje, koji se još uvijek hrane vama. Ključni elemenat je u tome seksualnost i kako se ona koristi. Mnoge globalne vodeće ličnosti, posebno one iz politike, religije i obrazovanja - i pogotovo oni, koji se navodno brinu o potrebama djece – su u stvari dio jedne tajne velike operacije pedofila, koji djecu iskorištavaju za seksualne svrhe. To se može dogoditi, ako roditelji nisu u komunikaciji ili kontaktu sa svojom djecom. I to se događa, zato što se te pedofilske sklonosti predaju iz jedne u drugu generaciju. To je jedno od najtamnijih poglavlja i tajni porodice tame na vašoj planeti. U vladajućim kućama bogatih odjekuje od tajni, vezanih za seks sa članovima porodice, seks kao ritualno zlostavljanje, seks kao svrha dozivanja mračnog i boginje mraka – sve valovi bez ljubavi, fiksirani samo na to da dobiju moć.

Kada ovdje pričamo o moći i mraku, onda nemojte steći osjećaj, da hoćete pobjeći od tog iskustva, da biste opet dospjeli do svjetla. Shvatite moći tame, da biste razumjeli rane i stranputice u dušama tih bića – bića koja očajno traže nešto, nešto što im od njihovih roditelja ili drugih ljudi nikada nije dato. Njihove stranputice ostaju zato u njihovoj krvnoj liniji. Što im nedostaje? Vi to već znate: ljubav. Ti, koji su dospjeli na stranputice, ubice, siledžije, pedofili i manipulanti masama, ne osjećaju ljubav, i oni to još ni ne znaju. Tako je vaš zadatak da izliječite planetu utoliko veći u tom momentu, kada se spoznaju mračne tajne okultnih radnji porodica koje vladaju zemljom.

***

Nijedan čovjek ne živi dovoljno dugo, niti je dovoljno lukav, da mu tako veliki planovi kontrole padnu na pamet; kada znači pogledate iza fasade, saznat ćete nešto o jednoj jako staroj rasi sa svojom vlastitom pričom o razdvajanju, tajnama i skrivenim moćima. Oni su pra-reptili, vaši preci, vaša rodbina.

Reptilska bića drže već eonima iza kulisa konce u rukama i vas, njihove marionete, su prikazali kao predstavnike. Te marionete često same ne znaju, da se u zadržavaju rukama bića, koja veoma manipuliraju. Ponekad kada saznaju, da su dio jednog tako grotesknog plana, trgnu se od straha i skupe se, čak i ako su pape, predsjednici, kraljevi, kraljice ili druga bića sa prestižom i moći.
Prepoznaju da su samo alati, koje su mogli koristiti samo zato što su sa svojim perverzijama, lažima, seksualnim radnjama i svojom gramzivošću tim snagama otvorili vrata i kapije. Vaš svijet je pun mraka, koji vam svojim utjecajem na vas predaje iste lekcije isto kao i kroz sve ostale epohe. Jedna je stvar, čitati u novinama o nevjerovatnim scenama, a druga, s takvima biti direktno konfrontiran. Gdje god da vas tama potraži, budite svjesni, da će u teškim situacijama ući kod vas, u kojima će vam se strah kao val popeti uz ruke, vaš korijen mozga, reptilni mozak će biti elektriziran i natjerat će vas da opet steknete sjećanje na nešto. Budite svjesni sebe u tom momentu, da ste vi dio jednog plana i da se jedno od vaših životnih poglavlja otvara najdubljem unutrašnjem mraku, tako, da ste se u stanju promijeniti kroz izmjenu vaše frekvencije. Ne možete dostići svjetlo bez znanja mraka, a mračno vam se pojavljuje s velikom molbom za liječenjem.

***

Kontrolori podsvijesti i svi oni, koji imaju utjecaj na vrijeme i na vaše aspekte života, od ekonomije preko religije sve do odgoja, će sada izaći na vidjelo, jer vi ste sada spremni preuzeti odgovornost sami za sebe. Samo ako znate na koji način su vas manipulirali, imat ćete način sami uzeti stvari u svoje ruke. Kao ljudi ste se stvarno odrekli vaše moći nad vama samima, i uopće niste svjesni da ste postali zombiji koji hodaju naokolo.