VAŽNA PORUKA PRINCEZE KAORU NAKAMARU IZ JAPANA

Moje ime je Princeza KAORU NAKAMARU iz Japana.

1976-e sam imala fantastično duhovno iskustvo. Izgleda da mi se otvorilo "treće oko" tako da sam mogla komunicirati sa UFO-ljudima i takodje, unutar Zemlje se nalazi veoma razvijena civilizacija, tačnije postoji "biblioteka" unutar Zemlje, i takođe sam komunicirala sa njima, i iz svih ovih informacija, ubeđena sam da ćemo 2012-e, od decembra 22-og, imati tri dana u kojima Zemlja prelazi u četvrtu dimenziju.

Postoji mesto po imenu Nudu, kada budemo prolazili kroz to mesto, tri dana i tri noći nećemo moći koristiti električnu energiju, biće totalni mrak i danju i noću, bez Sunca, bez Zvezda, uopšte bez ikakvog svetla. Bićemo kompletno u mraku tri dana.

Masovni mediji ljudima ove planete ne pružaju nikakve inormacije o tome. Ljudi iz "skrivene vlade" to znaju. Brinući se samo za sebe, smatrajući da mogu biti spašeni, pokušat će da pobegnu sa ove planete ili ukopavajući se u podzemne gradove u Atlanti, Norveškoj, Holandiji, Švajcarskoj, Australiji. Oko 10.000 ljudi može biti smešteno da živi tamo. Ja ne mislim da se oni mogu spasti bilo gde.

Mi trebamo da pročistimo, fizički i spiritualno. Reći ću vam kako se to radi. To je veoma važno. Sve što je stvoreno od Boga-Kreatora je, kao i sam Bog, Svetlost, Ljubav i Energija. Deo te energije Ljubavi mi imamo u našim srcima. Mi možemo lagati druge ali nemožemo lagati sebe. To je svesnost, kako bi ja to nazvala. Ako ljudsko biće ima taj divni deo Kreatora u našoj Duši, To će reinkarnirati. To je večni život koji imamo unutar nas.

To znači, da bi pročistili našu Dušu, svakih pet godina od našeg rođenja, mi možemo pogledati,sa tom svešću, kako se ponašamo, kako gledamo, kako govorimo. I sve ovo možemo utvrditi posmatrajući naš život svakih pet godina, sve do sada. Na ovaj način, sada je vreme da pronađemo nešto što smo uradili štetno za druge ljude, utvrdimo to i pročistimo. I svaki put kada to pronađemo, naše srce se širi, možemo to udahnuti veoma duboko i svaki put kada imamo to iskustvo, sav taj mrak izlazi iz našeg srca a sva ta zlatna svetlost ulazi u naše srce.

Na taj način mi vidimo sve bolje i bolje. Još uvek imamo nešto vremena do 22-og decembra 2012. Fizički, takođe možemo pročistiti naše telo. Pre svega ne bismo trebali nikada piti sok ili pivo iz limenke. Aluminijum veoma štetno deluje na naše telo. Ne znajući, uzimamo svu tu otrovnu hranu i piće. Tako da, što se tiče tela, trebamo obratiti pažnju na takve stvari. I neki oblik vežbe je neophodan. I svakog dana možemo uočiti kako se osećamo duhovno.

U osnovi, mi ljudska bića, smo svetlo i Ljubav zato što imamo deo od Kreatora u našem srcu, koje reinkarnira. Telo ostavljamo ovde na Zemlji, ali Duh produžava dalje održavajući Život. Mogu se setiti mog života na ovoj Zemlji, nekoliko hiljada godina unazad na ovoj planeti.

I pored toga, mnogih, mnogih delova planete na kojima sam živela. Svo to vraćeno sećanje, koje mi čak omogućava da govorim jezik koji nikada nisam učila, tako da sam iskusila to da je teorija o reinkarnaciji ispravna. Pa, kogod da sluša ovaj konfereciski tim, mislim da će ih to izbaviti.

Mi smo se toliko odvojili nakon 1913. Vrsta ljudi koja veruje u ovaj koncept i vrsta koja ne veruje i one se sve više odvajaju. Ta strana ljudi koja ne razume, ne veruje, koja je u kompletnom duhovnom mraku, oni će biti rođeni na drugoj planeti, baš kao što je ova Zemlja, gde postoji nasilje, rat, oni će biti rođni na drugoj planeti.

Tako da smo sada spremni da uskoro, vrlo brzo, imamo lepu konferenciju. Hvala vam.

Prevela Tatjana Radak