Frakcijske rezerve

Koju stvar studenti ekonomije ne nauče na fakultetu? Ne nauče što je novac. Ne nauče što su frakcijske rezerve.
A zakon o frakcijskim rezervama (koji je donesen prije 100 godina) kaže da banka na osnovu 1 položenog dolara može posuditi 10 $ kredita. A ono što ne shvaćaju niti profesori ekonomije niti guverneri je to da korisnik kredita nakon što kupi kiflu za 10 $, pekar tih 10 $ može položiti u banku, a banka, vidi čuda, može sada posuditi 100 $ kredita. Dakle stvaraju novac ni iz čega i zgrću ga eksponencijalno. I još ubiru kamate. Kada korisnik ne vraća kredit, ostaje bez stana. Istodobno štedne uloge garantira država, sanaciju banaka plaćaju porezni obveznici. Reklo bi se kapitalizam za nas, socijalizam za njih. Dakle sustav frakcijskih rezervi je nastran. Ono što je još bolesnije je dozvoliti privatnicima vlasništvo nad bankama, a onda organizirati izbore, i reći narodu da će izabrani političari vladati u njihovo ime i za njihovu korist. Smisao izbora je da izabrani služe općem dobru, a ako izabrani nemaju banke, ako su banke prepuštene privatnim hijenama, onda izabrani nemaju niti sredstvo za služenje.

Danas je bankarska dinastija Rothschild (i njihovi sateliti) vlasnik većine svjetskih banaka, uključujući i Federalne rezerve SAD-a, koje su privatna institucija zadužena za štampanje novca. Rothschildi su ujedno predsjednici Svjetskog vijeća Iluminata – organizacije najvećeg zla na planeti. U danima što dolaze to prezime će se sve više spominjati, a ono što je važnije, ta familija će izgubiti svu moć i utjecaj.

Zašto voda, zdravstvo i školstvo, kako nas uči Sai Baba, moraju biti besplatni u svakom društvu? Za vodu je jasno, barem većini. Zdravstvo zato jer čovjek nije čovjeku vuk, a upravo tu tezu nam Iluminati provlače kroz obrazovanje. A obrazovanje mora biti besplatno, ako ni zbog čega, ono zato jer istina oslobađa. A ako privatnom bankaru prepustiš monopol nad istinom, prepustio si mu i slobodu. Riječ besplatno ne znači da ne može biti privatnih škola ili bolnica, već to znači da ih financira država, koja porezima prikuplja novac. Na žalost, najbolje škole poput Waldorfske ili Montessori, naša država ne financira.

David Icke - The Corrupt Money and Banking System - Enslaving Humanity...

Ispovijest Ekonomskog Ubojice...