Cobra / Isis konferencija u Sussexu, UK, 11-12. travnja 2015.

Treći i četvrti dio

Treći dio

Sa prisutnim Cobrom i Isis, za prisutne na njihovoj Konferenciji je bilo razumno postaviti pitanje „zašto bismo verovali u ono što nam se govori ovde?“ Postoje razni načini kojima se može pristupiti takvom pitanju.

[Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj izveštaj je baziran na beleškama sastavljenim u to vreme, i iako sam pokušao da budem precizan, može se desiti da sam nešto pogrešno zapamtio ili pogrešno protumačio. Zato vas molim da sledeće reči ne shvatite kao"apsolutnu istinu". Hvala.]

Uvod

Isis je bila sprečena da uradi svoju prezentaciju prvog dana Konferencije iz raznih razloga. Sa prisutnim Cobrom i Isis, za prisutne na njihovoj Konferenciji je bilo razumno postaviti pitanje „zašto bismo verovali u ono što nam se govori ovde?“ Postoje razni načini kojima se može pristupiti takvom pitanju. Za ovog pisca odgovor bi morao biti nešto više od pukog „pa prema mom višem razumevanju čini mi se ispravnim“ – šta god to značilo. To, takođe, može biti samo predmet puke želje. Ovo pitanje se pokazalo važnim zbog onoga što se desilo kasnije drugog dana.

Svakako da je važan osećaj istinitosti. Kada ljudi izraze svoju istinu, istinu koja jasno rezonira sa njima i koju gaje sa dubokom iskrenošću, ta energija se jednostavno prenosi. To nam je poznato kao autentičnost. (To je jedan od razloga zbog čega mnogi od nas ne veruju političarima, upravo zato što im nedostaje ta duboka autentičnost.)

Barem što se tiče ovog pisca, i Cobra i Isis su prošli test autentičnosti. Posvećeni su i krajnje iskreni u vezi onoga što dele na Konferencijama.

Postoji i drugi kriterijum, a on je da li se predstavljene ideje poklapaju sa ostalim istinama za koje slušalac zna da su istinite i važne. Isis se naročito upustila u oblasti koje se bave realnošću „Boga“. To je veoma važna tema koja je i prilično pogrešno shvaćena. Njeno shvatanje toga šta Bogovi jesu (i šta nisu) bilo je značajno, kao što će se pokazati.

Još jedan kriterijum je kakva slika o čovečanstvu se deli, implicitno sa onim o čemu priča govornik. Da li ona ima veze sa nadom, lepotom i radošću? Da li je ona sveobuhvatna i univerzalna, poštujući čovečanstvo, ili je separativna?

Na kraju, možemo upitati „kako govornik zna ono što zna?“ Da li je kredibilan kao izvor informacija?

Nova deca

Isis je prokomentarisala kako su deca prisutna na Konferenciji i kako je to značajno. Novo društvo je suprotno od društva pobednika i gubitnika. U društvu koje nastaje, svi će biti pobednici. Svi ćemo morati da zaboravimo ono što smo naučili i da ponovo učimo. Duh saradnje će biti važan. To će biti postignuto kroz zdravu, izbalansiranu individualnost. Moraćemo da budemo povezani sa našom čakrom Duša zvezde: našim Višim Ja. Novo društvo će, takođe, biti bazirano na zdravom ispoljavanju muških i ženskih principa. Poput mandale, svi delovi moraju da budu u pravom odnosu i da drže odgovarajuću jednakost. Svi mi smo deo slagalice. Iz tog razloga, svačije mišljenje i energija su važni. Moramo više da se probudimo prema prisustvu naše Duše.

Oko 1980. puno novorođene dece je nosilo Indigo energiju. Ta deca su:

• Ratnici koji će razbiti stare obrasce
• Pojedinci koji neće nositi striktan autoritet
• Pojedinci koji vas mogu čitati

Toj deci je jako teško da se snađu u sistemu i školstvu. Ona ne uživaju u kompetenciji. Osećaju da budućnost leži u timskom radu koji uključuje sve generacije.

Shvataju da je svačiji stav važan.

Pojedinci koji prihvataju ovu energiju zahtevaju kompletnu sliku. Trenutno se u našem društvu fokusiramo na reči. Ali reči su samo 7% onoga što se želi preneti. Slušalac unosi sopstvenu mentalnu, emocionalnu reakciju i slike za bilo koju reč koju čuje. Zbog toga je ono što se „čuje“ blago, ili radikalno, drugačije za svakog slušaoca. Pored značenja ugrađenih u reči, ton glasa i govor tela takođe igraju ulogu u prenetom značenju.

Stari način je oduvek bio baziran na tome „ko je u pravu“. Stari način dopušta jednom stavu da prevlada nad drugim. Svi mi moramo da zaboravimo na to.

Moraćemo da naučimo da sarađujemo; to će se odnositi čak i na grupe Svetloradnika. Svi će morati da budu angažovani. Sve generacije će imati svoju ulogu koju će odigrati. Princip Boginje o krugu je veoma važan u ovom kontektu. Mlađe generacije imaju energiju i one sa sobom donose tu energiju, ali su često naivne. Starije generacije poseduju mudrost.

Misterije Boginje

Jedna od prvih misterija Boginje jeste Tišina. Ko sam ja? – To je misterija Boginje. Tišina i energija osluškivanja. Energija prijemčivosti; božanske familije. Postoji kontrast između davanja i primanja nasuprot uzimanja i naturanja.

[Na tom mestu je Isis ilustrovala ono što je govorila obrazujući rukama „8“, oblik Večnosti.]

Energija Boginje obuhvata davanje, primanje i prigrljivanje. Ona je večnost sa ispruženim rukama. Upustiti se u energiju Boginje znači biti otvoren i slušati. Moramo da slušamo jedni druge. Moramo da zađemo u duboku tišinu. Moramo da slušamo sopstvenu intuiciju.

Za muškarce to obuhvata mentalnu strukturu.
Za žene to obuhvata vođenje putem intuicije. Taj jezik je univerzalan.
Moramo da poštujemo jedni druge.
Da pristupamo jedni drugima sa afinitetom.
Istina je univerzalni kod.
Ljubav je univerzalni kod.
Radost je univerzalni kod.
Svetlost uvek inspiriše.

Intuicija koja je istinita, puna ljubavi i radosti je inspirativna. To je univerzalni kod.

Kada možemo da komuniciramo i sa davanjem i sa primanjem, krug je kompletan. Svi uključeni su pobednici. Svi uključeni se zabavljaju.

Prisustvo Boginje vraća unutrašnje dete. Ono integriše sve aspekte naše prirode. Sa leve strane tela se nalazi plamen Boginje; sa desne strane našeg tela se nalazi plamen Boga; u srcu između ta dva plamena se nalazi plamen Božanskog Deteta.

Možemo posmatrati sebe kako smo okruženi sa četiri Arhanđela: Gabrijel ispred, Rafael pozadi, Mihail sa desne strane i Urijel sa leve.

Princip Boginje je povezan i sa čakrama i sa elementima.

• Zemlja - Pravo da se bude ovde
• Voda - Seks i fluidne emocije: pravo da se oseća
• Vatra - Solarni pleksus. Pravo na akciju.
• Vazduh - Srce i pluća. Vazduh je svuda. Pravo na akciju.
• Zvuk - Grlo. Izražavanje. „Ja Sam“.
• Svetlost/vizija - Pravo da se gleda. Da se vidi istina.
• Svesnost (Etar) - Moja lična povezanost sa Izvorom.

Na ovom mestu smo uradili grupnu vežbu u kojoj je Isis pevala kratke note na koje je grupa reagovala.

Druga misterija Boginje je zvuk. Zvuk se koristi u invokacijama. Zvuk se koristi u molitvama.
U novom društvu svaka akcija će biti ritual.

Razmotrite zvuke u: „Om Mani Padme Hum“
Boginja slavi život.

Novo društvo

Ono će obuhvatiti galaktičke aspekte društva. Preovladavaće intuicija. Uvođenje mobilnih telefona je bio poslednji pokušaj da se spreči neizbežan razvoj telepatskih sposobnosti. Intuicija je blisko povezana sa telepatijom.

Šta je energija Boginje?
U prošlosti se vreme doživljavalo kao linearno, ono obuhvata prošlost, sadašnjost i budućnost. Zaboravljamo da u potpunosti živimo u sadašnjosti.

Oko 2011. godine, otpočela je nova era. Ta godina obuhvata novu predstavu o vremenu. Vreme je počelo da se posmatra kao spiralna energija. Vreme sada potiskuje svesnost naviše. Moramo da naučimo da jednostavno budemo „Sada“.
Doživljaj energije Boginje je spiralna energija. Možemo dopustiti tu energiju kroz ples.
Isis je iskusila energiju Boginje kao spiralnu i koja formira vorteks. Isis je primila energiju Boginje kroz ples.

Energija Boginje je veoma moćna. Ona ne dozvoljava sebi da bude izmanipulisana. Život počinje sa spiralom, sa vorteksom.
Trenutno se usklađujemo sa spiralnom svesnošću Galaktičkog Sunca. Isis je kroz ples iskusila energiju kao unutrašnju spiralu. Zanimljivo je zapaziti da je Mlečni put dupla spirala. Moramo da imamo spiralnu svesnost. Spiralni vorteks mora biti povezan sa zemljom.

U staroj indijskoj tradiciji, postoje tri zmije:

Muška: Ida
Ženska: Pingala
Centralna (kičma): Shushumna

Ako se okrenete ka unutra, možete postati ples. Energija Boginje uči plesača da istovremeno postane i snažniji i mekši. Energija Boginje nas povezuje sa našom ličnom moći. Moramo da kažemo „ne“ onome što nas povređuje. Kvaliteti energije Boginje su:

• Poverenje
• Poštovanje - sopstvenih i tuđih emocija
• Iskrenost

Tada ćemo biti u dodiru sa Galaktičkim kodeksom. Dolazeće svetlo sve provocira. Kada se desi Događaj, ne smemo da dozvolimo da nas uhvati panika. Važno je prepoznati sopstveni talenat. Moraćete da idete tamo gde će vaše veštine biti neophodne. Rođeni ste u ovo vreme iz određenog razloga. Morate da budete ovde da odigrate vašu ulogu za najviše dobro svih. A to zaista uključuje svakoga.

Novo okruženje i domovi će biti bazirani na Svetoj geometriji. Galaktička konfederacija će očistiti zagađenost na Zemlji.

Sledeća generacija će biti Kristalna deca:
Ona imaju plavu auru. Biće ovde da isceljuju. Međutim, trenutno su ta deca osetljiva na alergije.
Dolaze i ostala deca. Ona su deca Duge. Ona donose radost.
Isis je imala san. Sanjala je da se sada rodilo 1% ove dece. To su Dijamantska deca. Ona su prosvetljena. Ona će podići vibraciju planete. Zemlja će više postati kao kristal, kristal će biti njen osnovni element.

Moramo da naučimo da ne budemo ljubomorni jedni na druge!

Sestrinstvo ruže

To je senstrinstvo Boginja. Svaka Boginja se može posmatrati kao stranica istog dijamanta. One prenose duh (zvezde) u materiju.
U suštini, svi smo mi jedinstvene zvezde.
Simbol ovog Sestrinstva je ruža.
Drugi simbol je pentagram.
Kada nacrtate pentagram sa vrhom na gore, on podseća na ljudski oblik. Glavu, dve ruke i dve noge, što predstavlja pet strana. Takođe imamo pet prstiju na rukama i nogama. Imamo pet čula. Zaokruženi pentagram je simbol čakre Zvezda duše. U našem telu manifestujemo naš jedinstveni stil, naši kreativni organi koji se nalaze u centralnom duhu ulaze u materiju.

Istorija Sestrinstva će biti predstavljena kasnije.

Trenutno poravnanje (tranzit Venere), tokom dva dana konferencije, obuhvata snažne energije iz Galaktičkog centralnog sunca. Pokazalo se da je energija bila mnogo veća nego što se očekivalo. Matični brodovi se približavaju. Centralna rasa se sve više približava.

Iona (Boginja) je donela misterije Boginje na Zemlju i na Atlantidu. Predstavljena je kao Boginja sa krilima. Ona je inicirala najnaprednije žene na planeti. Inicirano je dvanaest žena. One su postale poznate kao Boginje. One održavaju prisustvo svetlosti na planeti. Kada je energija Boginje snažna, tada traju periodi mira. Kada je energija Boginje potisnuta, to su ere ratovanja. Tokom poslednjih 5000 godina, misterije Sestrinstva ruže morale su da se povuku u podzemlje.

Kada govorimo o Boginjama, bavimo se Besmtrnim bićima. Kasnije su u Zemljinoj istoriji žene sa nesavršenom svesnošću održavale svetlost. Stvari su zaboravljene. I pored toga, misterije su generacijama prenošene sa majke na ćerku. Te žene su pomogle da se spreče nasilni događaji. Sestrinstvo je čak uticalo i na Evu Braun. Uticalo je i na Saladina: u Krstaškim ratovima je iznenada došlo do mira. Istoričarima je teško da objasne zašto.
Sada se Sestrinstvo ruže vratilo, tako da muškarci i žene mogu da održavaju energiju mira i balansa.

Priroda više neće moći da bude podređena volji čoveka. Pristup sada mora da bude ujedinjen i izbalansiran. Energija Boginje određuje da se to uradi na pravi način. Nova era neće biti Francuska revolucija. Imamo jednu šansu da to uradimo kako treba. Mi stvaramo polje balansa. Iskustvo Boginje je jedinstveno iskustvo. Ova energija će vam pomoći da dostignete tačku ravnoteže. Postoji potreba za ljudima koji mogu da održavaju ovu energiju.

Mnogi ljudi bi hteli dokaz. Ali dokaz o energiji Boginje dolazi iz unutrašnjeg iskustva. Oduvek je bilo tako u istoriji. Čovečanstvo mora da ima pravu svesnost da bi je primilo. Dovoljno ljudi zahteva dovoljno razumevanja.

Žene su se okupljale u tajnosti. Bile su uključene u isceljivanje. Žene u Sestrinstvu su bile visoke sveštenice. Inicirane su kroz Izidinu školu misterije.

Isis je pokazala delegatima veliki ank i pitala na šta ih podseća. Ank može izgledati kao telo. Gornji deo je poput mehura (vesica piscis). Dete prolazi kroz mehur u novu realnost. Sada je vreme da se ova nova energija vrati na planetu. Žene su koristile ank kao simbol „daha života“. Ank predstavlja ulazak duha u materiju.
Sve što se radi s ljubavlju postaje magija. Žene su koristile mleko u svojim ceremonijama. Mleko daje život bebi. To delom objašnjava simbolične rogove na glavi nekih od predstavki boginje Izide.

Važno je da volite sopstveno telo.
Morate da volite sopstveno telo. Tek tada se možete promeniti. Ono što je potisnuto, što nije voljeno, ne može biti promenjeno. Svaka osoba je jedinstvena zvezda i jedinstveni cvet.

U novoj eri, nošenje maske šarma neće delovati. Samo će se prava lica pokazati kao lepa. Samo će prava lica biti lepa. I ta lepota će biti i magnetna i električna. Ženska je magnetna; muška je električna.
U budućnosti, postojaće super hrana koja će pomoći ćelijama da se regenerišu. Porođaj će postati lakši što se žena više prepusti. Tako deluje Boginja. Prvi obrok, prvo mleko, vakciniše bebu. (Kokosovo mleko je takođe dobro.)
Galaktičko centralno sunce je ekvivalentno sa Hristos Pleromom.

Nova generacija dece zahteva poštovanje. Ona već znaju da je saradnja važna. Žele da zajedno stvaraju pravila oko kojih će se svi složiti, i tek tada će biti zadovoljna. To je energija Boginje.

Ne osuđivati.
Fokusirati se na ono što jeste – ne na ono što nije
Isceliti konflikt
Otpustiti energiju napetosti
Ne ponašati se kao mehanički robot

[U ovom trenutku smo otišli na ručak]

Spiritualni život se ne može koncentrisati samo na Duh. Svi aspekti života u telu moraju da dobiju odgovarajući prostor.
Stvari se moraju obavljati polako i u ravnoteži. Aktivnost i pasivnost su važni.
Kvaliteti spiritualnog života obuhvataju:

• Saosećanje
• Negovanje
• Oprost
• Strpljivost
• Istinu
• Pravdu
• Milost
• Zahvalnost
• Nesebičnu blagost
• Ljubaznost
• Čistotu

Boginja u svom povratku donosi Pravdu i Saosećanje.
Moraju da postoje:
Tok
Predaja (mentalna, emocionalna i telesna kontrola)
Prihvatanje seksualne energije

Neki su pozvani da kanališu Njenu energiju. To je Sestrinstvo ruže.

Svako ima Boginju i Majstora sa kojim su najviše povezani.

2004. je bio tranzit Venere
2012. se desio još jedan tranzit Venere.
Nakon 2012. pojedinci su mogli da budu inicirani da kanališu energiju Izide.

Mi posedujemo dve spirale

Ženska spirala se kreće suprotno od kazaljki na satu. Uzemljivanje; ona je Šakti.
Muška se kreće u smeru kazaljke na satu: Vatra oslobađanja; ona je Šiva.
Ta energija će osloboditi „zaglavljene duhove“.

Muška energija obuhvata:
Junaštvo i hrabrost
Fokus/Cilj
Akciju
Logiku i razum
Snagu
Zaštitu
Viziju

I žene i muškarci moraju da poznaju obe energije i da ih zajedno koriste u ravnoteži unutar sebe.

Na ovom mestu je trebalo da pređemo na meditaciju i potom na kratki film o Boginji. Međutim, govornik je bio podvrgnut neumerenom napadu koji će biti tema kasnije objave.

Lična napomena:
Neki od vas znaju da sam ja romanopisac. Isisina prezentacija me je veoma zainteresovala zbog njenog opisa vremena kao spirale. Imao sam tu intuiciju kada sam napisao svoj prvi roman – Time Sphere – i on obezbeđuje arhitekturu i obrazloženje načina na koji se vreme pojavljuje u priči.

Kada se tinejdžerska sveštenica, koja je živela pre 5000 godina u drevnom Egiptu, poveže sa Rorijem, engleskim školarcem koji je posetio Britanski muzej, ona stavlja sebe i njega u veliku opasnost. Primećuje se spona koju stvaraju kroz putanje vremena. Ona mora da pobegne ubilačkim sledbenicima Boga Seta, a Rorija gone njegovi savremeni sledbenici, ozloglašeno "Društvo tajni".

Da biste saznali nešto više o ovoj knjizi – i kako se ona odnosi na trenutne događaje – molim vas da kliknete na naslovnu stranu knjige:

 

Četvrti dio

Napad na umove koji vas informišu

Barem što se autora ovog teksta tiče, konferencije koje nudi Cobra su otvoreni događaji, u smislu da im svako može prisustvovati. Kao što je spomenuto u Delu 1, publika na britanskoj Konferenciji je obuhvatala širok presek starosnih doba i zaleđa, koju je okupilo razumevanje da se ono što se trenutno odvija u našem svetu jedino može shvatiti percepcijom koja prevazilazi ovaj svet.

Intervjui sa Cobrom u protekle tri ili više godina, objave na blogu 2012 Portal, i informacije objavljene na konferencijama, predstavljaju svedočanstvo o pojedincu koji je neverovatno dobro informisan. I više od toga, Cobra je krajnje posvećen – čini se – teškom zadatku, i nastaviće tako sve do Događaja (pa i duže od toga). U tome Cobru u potpunosti podržava Isis, koja sa sobom donosi komplementarnu energiju i mudrost. Da li su ovo dvoje ljudi sveci? Ili mudraci? Da li su pod zaštitom Uzvišenih majstora? Da li svetleći orbovi sleću na njihov travnjak (pod pretpostavkom da ga poseduju) sa fajlovima punih podataka? Iskreno, ko to može reći?

Ono što se može reći jeste da oni ne preizimaju nikakve posebne zasluge. Poput slavne Ronseal reklame na britanskoj televiziji, oni rade upravo ono što piše na konzervi. Donose informacije i energiju u vezi rađanja Doba, nove ere koja je delimično, ali ne i u potpunosti, sa nama. Oni to čine najbolje što mogu pod uslovima koji ne samo da nisu idealni, već mogu biti i opasni. A oni su ipak ljudi.

Stoga je bilo šokantno posmatrati dva muškarca i razne povodljive žene, kako lansiraju neverovatan i planiran napad i na Cobru i na Isis tokom poslednjeg poslepodneva britanske Konferencije.

Isis je predložila grupi da urade meditaciju, koja će potom biti propraćena videom u vezi Boginje koji je napravio jedan od učesnika sa prethodne konferencije. U tom trenutku, kosmati muškarac iz Hrvatske je ustao – bio je fizički impozantan – i rekao Isis da to ne radi. Tvrdio je da je meditacija gubljenje vremena prisutnih. Zahtevao je da umesto toga publika dobije više informacija.

Isis je na ovaj neverovatno grub i agresivan čin reagovala šarmom i ljubaznošću. Ali čovek je bio uporan. To je pojedinac koji nije postavio nikakva pitanja i nije ništa komentarisao prvog i drugog dana. To je isti čovek koji je poveo grupu u kikotanje, cerekanje i komentarisanje ispod glasa, što je pokvarilo poslednju vežbu prethodnog dana.

Kasnije smo saznali da je taj pojedinac, i njegova klika sledbenika, dogovorila besplatan boravak u kućama jednog od delegata. (Kako se kasnije ispostavilo, nisu se ni zahvalili domaćinu.) Muškarac iz Hrvatske je bio uporan, što je iziritiralo većinu prisutnih, i na kraju je Cobra morao da interveniše, ističući da je to njegova Konferencija i da će je on nastaviti kako želi.

Tada je ustao drugi muškarac, organizator britanske Konferencije. Visok najmanje 190 cm, takođe je bio fizički impozantan. Viknuo je na Cobru da „sedne“.

Prema iskustvu ovog pisca koji je obišao verovatno više od 100 konferencija, ovakvo ponašanje je jedinstveno u svojoj grubosti i bezobrazluku.

Velikom zaslugom Isis i Cobre, nisu uspeli u ovom planiranom napadu, a (u najboljem slučaju) ova vežba iz gluposti i (u najgorem) ovo ispoljavanje zloćudnosti, imali su malog energetskog uticaja. Zašto onda delim ovu priču? Pa, biti upozoren znači biti unapred naoružan. Međutim, postoje i mnogi koji dolaze na Cobrin blog i srodne Facebook strane, koji nemaju ideju o tome da ljudi mogu biti, i jesu, izmanipulisani da se ponašaju na načine koji su prilično samodestruktivni.

Ovaj pisac, kao i većina, ne može jasno da „čita“ tuđa srca ili da čita njihove duboke motivacije i sudbinu. Pa i pored toga, u Zakonu izražavanja stoji: „Po plodovima njihovim poznaćete ih.“

Drugim rečima, ono što ljudi rade otkriva ono što su.


Fotografija iz BBC-jeve serije "Nepristojni muškarci"

Dakle, šta su ovi "nepristojni muškarci" uradili? Onog iz Hrvatske ćemo nazvati "kosmati muškarac", a onog iz Britanije "uglađeni muškarac".

Kosmati muškarac je javno tvrdio, i objavljivao, da je on Sen Žermen. Možda misli da je njegova reinkarnacija. Možda misli da je njegova trenutna ekspresija. Možda tvrdi da je bez prestanka živeo 400 i više godina na ovoj planeti. (Ako je tako, još uvek treba da nauči osnovne manire.)

I više od toga, kosmati muškarac tvrdi da je i Isus i Sananda. Tako da ovde imamo veoma čudno trojstvo. Normalno, neko ko izražava ovakve ideje rizikovao bi izvestan period medicinskog lečenja ili porugu ili sažaljenje onih sa kojima dolazi u kontakt. Međutim, čini se da kosmati muškarac ne samo da je izgradio snažno sledbeništvo u Istočnoj Evropi, već je okružen i Uzvišenim majstorima (od kojih neki imaju samo deset godina). Barem tako tvrdi.

U svom svojstvu kao Isus i Sananda, kosmati muškarac je pisao trenutnom Papi zahtevajući ogromnu sumu novca. Uradio je to u pismu u celosti napisanom velikim slovima. Sada, pretpostavljam ako ste Isus, onda biste i mogli da tvrdite da bogatstvo Vatikana pripada vama. U trenutku pisanja ovog teksta, Vatikan nije izdao nikakve fondove.

A šta je sa uglađenim muškarcem? On je takođe pisao Papi, drsko mu se obraćajući sa "Franja". To je samo po sebi bilo i neuko i nepristojno. I on je zahtevao ogromne sume novca. Zbog čega? Zbog toga što ga je kosmati muškarac ubedio da je on Arhanđeo Gabrijel. Ma nemoj!

Sada, ta tvrdnja je filozofski apsurd, ispoljavajući nivo neukosti u vezi Božanstvenosti i Angelologije koja je prilično veličanstvena.

Stoga nas interesuje zašto par muškaraca, i neke povodljive žene, prave budale od sebe? Postoji dobar razlog za to.

Svesno ili nesvesno nameračili su se da pokvare energetski događaj od velikog značaja, tranzit Venere preko Plejada. Konferencija je namerno održana na važnoj simboličnoj lokaciji u Britaniji. Ovi muškarci su se nameračili da je unište.

Svesno ili nesvesno, čini se da su obojica pobrkali fantaziju i realnost. Da se Isus ili Sananda vratio u fizičkom obliku na Zemlju u našem vremenu, razumljivo bi bilo da očekujemo da svaki aspekt njegovog ponašanja bude besprekoran. Na kraju krajeva, oni su savladali treću dimenziju. Moralno dvosmisleno i neumereno ponašanje koje su ispoljila ova dva muškarca, otkrilo je da su oni samo ljudska bića kao i svi mi, jedino sa prilično bizarnim zabludama.

Međutim, pišući Papi, i objavljujući to kao što su i učinili, takođe su efektivno uništili predivnu inicijativu da se otpočne sa infrastrukturnim projektima sa nekim od novca koji će nesumnjivo postati raspoloživ nakon Događaja.

Takođe su se nameračili da naškode Cobri na druge načine koje ovaj pisac ovde neće komentarisati.

Čitava ova epizoda bila je objektivna lekcija za to šta se dešava kada dopustite sopstvenom egu da se naduva, pretpostavljajući da su spiritualne moći vaše ali bez preduzimanja bilo kakve discipline i bez inicijalnog procesa čišćenja što je zahtev na spiritualnom putu, naime, smernost. Čini se da je uglađeni muškarac potpao pod čini kosmatog muškarca – i da zaista veruje da je on Arhanđeo, pa da stoga i može da zahteva stvari sa te pozicije. To je jednostavno tužno. Kosmati muškarac je okupio druge oko sebe koji, čini se, veruju u ono što tvrdi da jeste, Sen Žermen, Isus i Sananda. To je, takođe, tužno.

Postavlja se pitanje zašto bi Isus zahtevao više informacija od Cobre. Ne mislim da je kosmati muškarac bio svestan kontradikcije uključene u to. Takođe je propustio ironiju toga da „Isus“ ne želi de meditira.

Postoji dobar razlog zašto je praćenje spiritualnog puta oduvek obuhvatalo disciplinu. Stoga se onaj koji to čini i naziva "učenik". Tvrdnja da neko poseduje fantastične moći i položaje nije bezazlena šala. Ona sa sobom nosi ozbiljne posledice.

To je tačno u ovom slučaju gde se čini – barem autoru ovog teksta – da se eterično i astralno (zaista veoma varljivo carstvo) brka sa spiritualnošću. Ta dva su prilično razdvojena, jer je pređašnji duboko materijalni, a potonji jednostavno Večni i Božanski. Oni koji su zaista kontaktirali sopstvenu Božansku prirodu, nose u sebi svetost koja donosi mir i radost onima koji su blagosloveni da ih upoznaju.

Jer "po plodovima njihovim poznaćete ih".

"Razlog zbog čega reke i mora mogu da budu gospodari nad stotinama planinskih potoka, jeste taj da znaju kako da ostanu ispod njih. Zbog toga mogu da vladaju nad svim planinskim potocima.

Stoga Mudrac, koji želi da bude iznad ljudi, svojim rečima mora da stavi sebe ispod njih; želeći da ide ispred ljudi, mora da stavi sebe iza njih. Na taj način, iako se postavio iznad njih, ljudi ne osećaju njegovu težinu; iako se postavio ispred njih, oni to ne vide kao povredu. Stoga ga čitavo čovečanstvo sa ushićenjem veliča, i od njega se ne zamara."

Lao Ce Tao Te Kanon

Pripremio: Murray Morison

Prijevod: Tina Luna

Izvor: http://111114portal.blogspot.com/2015/05/treci-deo-izvestaja-sa-Cobrine.html

http://111114portal.blogspot.com/2015/05/cetvrti-deo-izvestaja-sa-Cobrine.html

Ostalo od Cobre...