Cobra intervju, 13. siječanj 2015

http://111114portal.blogspot.com/2015/01/intervju-sa-kobrom-13-januar-2015.html

Untwine: Da li je istina da je Zemlja ranije odložila svoje uzašašće?

Cobra: To se upravo sada događa, nikada se ranije nije dogodilo, ali se događa upravo sada, kako bi ljudi imali više vremena da srede svoju situaciju.

U: Koji je datum koji je prvobitno odredila?

C: Prvobitni plan je bio 2000. ili 1999. godina.

U: Da li je Francis Bacon bio St Germain prije nego što je doživio uzašašće?

C: Da

U: Da li je zaista on taj koji je napisao Shakespearove priče?

C: Da

U: U kojoj mjeri masoni nižeg ranga surađuju u planovima Kabale?

C: Skoro ni u kakvoj, prava struktura Kabale u masoneriji počinje sa 32. ili 33. stupnjem, ne prije. Tako da ljudi do tog stupnja nemaju predstavu o iluminatskoj mreži, i ne surađuju aktivno s njom.

U: OK, znači oni ne znaju ništa u vezi planova za depopulaciju i bilo što slično?

C: Ne, ne.

U: Da li nesvjesno sudjeluju?

C: U stvari, svi sudjeluju nesvesno, jednostavno podržavajući planove Kabale na ovaj ili onaj način, tako da to nije ograničeno samo na masone. To se svugdje događa, u stvari, svako ljudsko biće je tijekom svog života podržavalo planove Kabale na ovaj ili onaj način. Ne direktno, već kao sporedna posljedica njihovog životnog stila.

U: OK. Znači masoni ponekad rade i dobre stvari?

C: O da, mnogo puta, naročito oni nižeg ranga, oni rade mnoge dobre stvari. Ne uvijek, ali mnogo puta da.

U: OK. Znači učenja koja su primili nisu uvijek iskrivljena?

C: Pa, to je samo još jedna organizacija, poput mnogih sličnih organizacija. Imaju nekakvo okultno i spiritualno znanje u određenoj meri, i naravno da su infiltrirani, ali oni ispod 32. stupnja nisu dio Kabale.

U: OK. Da li su anđeli drugačija vrsta od ljudi?

C: U stvari, neka bića koja se nalaze u ljudskim tijelima su anđeli. Mi smo anđeli koji dolaze iz drugih zvjezdanih sustava. Ali ljudska evolucija, onako kako je prihvaćena, je različit tijek evolucije od anđeoske evolucije.

U: OK. Da li su boje kože koje su prisutne na planeti nastale prirodnim putem?

C: U stvari, čovječanstvo i ljudski DNK su bili pod utjecajem toliko puno rasa da ne možete definirati da li su neka bića na ovoj planeti lokalna za ovu planetu, sve je to mješavina različitih DNK, i različitih perioda evolucije.

U: OK. Što se dogodilo s dinosaurusima?

C: Oni su izumrli zbog aktivnosti galaktičkog centralnog sunca koje je aktiviralo nasilno kozmičko vrijeme u ovom sunčevom sustavu, što je utjecalo i na ovu planetu.

U: OK. A da li je to bila prirodna tvorevina?

C: Da.

U: Da li je postojao neki drugi tip bića koji je kohabitirao s njima, na primer, ljudi?

C: Ljudi nisu bili prisutni u tom periodu, ali su postojala druga humanoidna bića koja su posjećivala ostale zvjezdane sustave koja su bila prisutna na planeti, ali ne u velikom broju.

U: Da li su četiri elementa, zrak, voda, vatra i zemlja, zajednička za svih sedam ravni postojanja i čitav univerzum?

C: Da.

U: Da li postoji više od sedam boja?

C: U stvari, postoji beskonačan broj boja u ovisnosti od toga kako ih definirate. I postoje mnoge boje koje nisu vidljive ljudskom oku zato što nisu dio vidljivog spektra.

U: OK. Dakle postoje mnoge koje su, u stvari, različite nijanse onih koje znamo, ali postoje i neke koje ne možemo videti.

C: Upravo tako.

U: Na tvom grafikonu u vezi ravni, 3 najniže podravni fizičke ravni, odgovaraju gustoj tečnosti i gasu. [C: Da] Da li to znači da temperatura raste kako se krećete ka sve višim ravnima?

C: U stvari, kada dodate energiju u određeni sustav, vi podižete vibracionu frekvenciju, to je spiritualni i okultni razlog zbog čega se tekućina pretvara u plin kada u nju dodate više energije, ili zašto se neki objekti pretvaraju u tekućinu kada u njih dodate više energije. Naravno, ako se taj proces nastavi, odlazite na plazmičnu ravan, a ako se taj proces dalje nastavi, stižete do eteričke ravni, i tako dalje.

U: OK, ako je to povezano s temperaturom, ako biste, na primjer, otišli u saunu, da li bi to pomoglo vašoj evoluciji?

C: Energija koju primate od saune nije dovoljna da aktivira spiritualnu promjenu.

U: OK. Ali možda može pomoći da se naviknemo na to?

C: Pa ako osjećate da tako trebate uraditi, naravno da možete i to upotrijebiti.

U: Da li svi predmeti koji postoje na fizičkoj ravni postoje i na svim višim ravnima?

C: Da, uvijek postoji arhetip za svaki fizički predmet koji postoji na višim ravnima.

U: Da li to uključuje i hranu?

C: Da.

U: Dakle, na primjer, ako nosite kristal na fizičkoj ravni, i zatim umrete, da li i dalje možete biti s tim kristalom na eteričkoj ili astralnoj ravni?

C: Da, ako želite, ako imate takvu želju to se može srediti.

U: OK. U vezi vraćanja božanskog ženskog aspekta, tu više govorimo o energijama a ne o spolovima?

C: Govorimo o energijama, ali te energije se ipak manifestiraju u ženskom obliku u humanoidnom tijelu.

U: OK. A one su prisutne i kod muškaraca, da?

C: Da, naravno, prisutne su i kod muškaraca, a prisutne su i kod ostalih vrsta i ostalih oblika života.

U: OK. Znači muškarci i žene su jednaki u svim aspektima, da?

C: Da.

U: Možeš li govoriti o tome kako se povratak božanskog ženskog aspekta manifestira u našem svakodnevnom životu?

C: Manifestira se u psihološkim promjenama u ljudskim bićima, i psiholozi na zapadu su otkrili da se psihološka struktura muških i ženskih bića na ovoj planeti drastično promenila u posljednjih nekoliko desetljeća. A to je upravo zbog toga što se na ovu planetu vraća ženska energija, i muškarci su u većem kontaktu s vlastitim emocijama, a su žene sposobnije više izraziti vlastitu istinu. To je dio procesa.

U: OK. Čini se da postajemo i prijemčiviji jedni prema drugima, da više surađujemo i slušamo jedni druge?

C: Da. Na globalnoj skali.

U: Ponekad je teško biti prijemčiv kada postoji tako puno stvari na ovoj planeti koje ne bi trebalo primiti, da li imaš neke uvide u vezi toga?

C: Da. Veoma je važno ne biti prijemčiv prema negativnostima, već biti prijemčiv samo prema dobrim stvarima, tj. biti selektivno prijemčiv.

U: Da. Dakle, da li to onda znači da na ovoj planeti nije bilo dovoljno ženske energije, ili je ona oduvijek bila prisutna, ali je bila iskrivljena?

C: Bila je iskrivljena. U stvari, nije moguće uništiti je, sile tame su pokušavale uništiti je, ali jedino što su mogli uraditi jest da je iskrive. Dakle, ona je bila prisutna, ali je bila potisnuta i iskrivljena.

U: OK. To znači da je povratak iscjeljujuć?

C: Povratak je stvarna činjenica, energetska činjenica. Čista i izbalansirana ženska energija se upravo sada vraća kroz kosmičke ley linije, kroz čitavu galaksiju, u naš sunčev sustav, i na površinu ove planete.

U: OK. Dakle, ona isceljuje svu žensku energiju koja je ovde bila prisutna svo vreme, ali koja je bila iskrivljena.

C: Da, točno tako.

U: Da li bi se onda složio sa tim da, da bi se vratila na zdrav način, ona mora da bude povezana i s muškom energijom, da su one potrebne jedna drugoj?

C: Da, u stvari, postoji određena faza kada je neophodna veza između muške i ženske energije da bi se nastavilo sa isceljivanjem. Nije moguće u potpunosti utjeloviti zdravu žensku energiju bez povezanosti s muškom energijom, i obrnuto.

U: Da. Da li su obilne kiše i velika hladnoća u nekim dijelovima svijeta prirodna pojava, ili su izmanipulirane?

C: Pa, jedan aspekt toga je modifikacija vremena pomoću skalarne tehnologije, a drugi dio jednadžbe je prirodna reakcija planete na povećanu aktivnost galaktičkog centralnog sunca.

U: Zašto su Arkoni primoravali ljude da se inkarniraju kada imaju planove za masovnu depopulaciju?

C: To nije agenda Arkona da depopuliraju planetu, to je agenda jedne frakcije Iluminata. Zbog toga što su imali ideju da će s manje ljudi imati bolje okolnosti za sebe. Potreban im je samo određen broj robova, ne treba im 6 ili 7 milijardi robova, treba im samo pola milijarde, to je njihov plan. Naravno da taj plan nikada nije mogao biti uspješan zato što, prvo, Snage svjetla nikada to ne bi dopustile, i drugo, Arkoni nikada to ne bi dopustili, zato što im je potrebno puno ljudi na fizičkoj ravni da održavaju njihov sustav. Tako da je taj plan bio samo obmana jedne frakcije Iluminata koji nikada ne bi bio ostvaren, i u stvari, to bi bilo nemoguće.

U: OK. Dakle, da li su planovi Arkona bili da nas pretvore u bića slična njima, ili, da li su im potrebni ljudi koji su povezani sa svjetlosti kako bi se prehranili?

C: Plan Arkona je bio da ljude drže potisnutim kao robove. Nemoguće je da ljudsko biće postane poput Arkona.

U: OK, da li su Arkonima onda potrebni ljudi koji su povezani sa svjetlosti, da li im je potrebna ta energija?

C: Njima je, u stvari, potrebna energija straha, to je njihova glavna hrana.

U: OK. Koje je porijeklo autizma?

C: To je odvajanje od ličnosti nastalo uslijed traume.

U: Koja je svrha 1, 2 i 3 mreža u CERN-u?

C: To je jedan od, rekao bih, projekata. Upočetku je to bio projekt Chimera grupe koja je željela da stvori jedan oblik transmisije za neke od njihovih tehnologija, kako bi održali svoje egzotično oružje, poput različitih egzotičnih bombi koje imaju. Neki dijelovi toga su već očišćeni ali ne u potpunosti. Međutim, postoji puno dezinformacija u vezi CERN-a, tako da morate biti pažljivi u vezi toga što čitate na internetu. Nije sve istina.

U: OK. Koje je značenje dvoglavog orla kao simbola Rusije, kao i masona škotskog obreda?

C: To je, u stvari, stari simbol za određene loze, određene krvne linije Iluminata. I imaju razne predstavnike u mnogim europskim zemljama, i možete vidjeti da je taj dvoglavi orao Rusije veoma sličan austrougarskom dvoglavom orlu. On pripada izjvesnoj iluminatskoj familiji u Maloj Aziji više od 2500 godina.

U: OK. To je negativna frakcija Iluminata?

C: Da.

U: OK. Što su to gluoni?

C: Gluoni su subatomske čestice koje u stvari drže zajedno atomsku jezgru. Oni drže zajedno kvarkove u atomskoj jezgri. Oni su nosioci snažne nuklearne sile, a snažna nuklearna sila je odgovorna za postojanje materije, zato što bi se bez gluona, bez snažne nuklearne sile, sva materija odmah dezintegrirala.

U: OK. Da li su mračne sile manipulirale s gluonima?

C: Ne direktno, ali je interakcija između gluona i ostalih subatomskih čestica bila manipulirana, da.

U: Da li je to dio tehnologije vela?

C: To je dio jedne tehnologije Chimera grupe, koja je, moglo bi se reći, bila dio sigurnosnog sustava vela.

U: OK. Da li će tahjoni (tachyons) početi preplavljivati planetu odmah nakon Događaja?

C: Da.

U: Da li će oni biti progresivno filtrirani tako da detoksikacija ne bude previše intenzivna za čovječanstvo?

C: Da, bit će regulirani od strane bića Svetlosti, tako da neće biti štetni, u stvari, bit će veoma korisni.

U: Što se stvarno dogodilo tijekom Philadelphia eksperimenta?

C: Oko Eldridge-a je bilo stvoreno snažno magnetsko polje, i on je teleportiran na drugu lokaciju.

U: Da. I onda se vratio?

C: Da.

U: Koja je bila svrha toga?

C: To je, u stvari, bio eksperiment negativne vojne skupine, želeli su razviti određeno oružje i tehnologije kako bi bili u prednosti i tako održali vlastitu moć. Bio je to dio njihovih tajnih projekata.

U: OK. Dakle stvarno su htjeli da ga pretvore u nevidljivog razarača?

C: Da.

U: OK. Da li je Tesla zaista bio uključen u taj projekt u početku?

C: Da, bio je uključen, ali nije shvaćao u šta se zaista upustio, a bio je i pod velikim pritiskom i prijetnjama od strane Bushove frakcije Kabale.

U: Da li je Al Bilek stvarno putovao u 22. i 29. stoljeće u alternativnoj vremenskoj liniji?

C: Ne.

U: OK, kakvo je onda iskustvo doživio, da li je stvarno učestvovao u Philadelphia ekspermentu?

C: OK, trebalo bi da objasnim neke stvari, postoji puno dezinformacija u vezi Philadelphia eksperimenta i u vezi vremenskih linija. Svrha tog eksperimenta nije bilo bavljenje vremenskim linijama. U stvari, više se radilo o teleportaciji kroz prostor. Tako da puno informacija u vezi toga, i u vezi Montauk projekta, nije točno.

U: Znači čak ni u Montauk nije bilo eksperimenata s vremenskim linijama?

C: Pokušali su to uraditi, ali nisu bili uspješni. Bili su mnogo manje uspješni nego što to ljudi pričaju.

U: OK. Neki ljudi također kažu da je Aleister Crowley bio povezan s Philadelphia eksperimentom, da li je to točno?

C: OK, Aleister Crowley je bio povezan sa Chimera grupom, indirektno. Bio je povezan s odbjeglom civilizacijom koja se formirala i nastajala iz negativne vojne skupine. I iskorišten je u nekim od projekata na određen način.

U: Kako bi dobili okultni efekt iz eksperimenta koji su obavljali?

C: U stvari, rekao bih da je postojala određena negativna vojna ćelija unutar NACA (National Advisory Committee for Aeronautics), koja je bila zainteresirana za povezivanje okultnog s naprednom tehnologijom. I Crowley je iskorišten, prije bih rekao izmanipuliran, za promoviranje njihove agende.

U: OK. Da li je Montauk stolica potekla iz oborenog svemirskog broda u Roswellu?

C: Ne.

U: Odakle potječe Montauk stolica?

C: Ponovo, Montauk stolica nije točno ono što je opisano, više je bila, rekao bih, dimenziijska vrata, nije bila uređaj za manipuliranje vremenskim linijama.

U: Kako su je nabavili?

C: Napravili su je, u stvari, dobili su je putem reverznog inženjeringa od neke vanzemaljske tehnologije, ali to je bilo njihovo djelo.

U: OK. Koje vrste vanzemaljske tehnologije?

C: U to su bile uključene mnoge različite rase, postojali su neki padovi NLO-a koje je oborila negativna vojska i koji su upotrebljeni za reverzni inženjering, rekao bih, od sredine 1940-tih pa nadalje. Negativna vojska je bila jako zainteresirana za razvijanje tih tehnologija, a Montauk je bio samo centar za razvoj nekih od tih tehnologija, i, kao što sam rekao, njihov glavni fokus bila je teleportacija kroz prostor.

U: OK. A u to nisu bile uključene pozitivne rase, je li tako?

C: Bile su uključene, ali ne dirketno, zato što su morale biti vrlo pažljive.

U: Kako su bile uključene?

C: Pokušavale su usmjeriti čitav razvoj u pozitivnijem pravcu. Ispod Long Islanda je postojala ogromna mreža tunela i podzemnih komora, s različitim bazama za različite civilizacije, i neke od njih su bile pozitivne. Pokušavale su usmjeriti čitavu situaciju na pozitivniji način, zato što je negativna vojska razvijala i negativne portale s pomoću podzemnih nuklearnih eksplozija. U stvari, otvarali su portale s izvjesnim negativnim zvjezdanim sustavima u ovom sektoru galaksije. Oni su bili ti koji su otvorili portal u siječnju 1996, i svi znamo što se dogodilo nakon toga.

U: Da. Koji tip svemirskog broda se srušio u Roswellu?

C: Bio je to brod grey vanzemaljaca, i srušio se zbog magnetskih anomalija koje su bile dio vela. Brod nije uspio savladati te magnetske anomalije i srušio se.

U: OK. Dakle točno je i to da u svim ovim padovima NLO-a, njihovi pogonski sustavi koriste tahjone, i zbog toga što bivaju blokirani velom, oni padaju?

C: Ne, srušili su se zbog anomalija u magnetskim poljima i u prostor-vrijeme kontinuuumu oko planete. Veo je prisutan najmanje 25.000 godina. Sada je taj veo veoma, rekao bih, on je kompletan. Tako da nemamo padove NLO-a zato što trenutno nitko više i ne pokušava sletjeti. To je bilo moguće prije 50 godina, ali bilo je rizično.

U: Da li je tačno da zvjezdana vrata popute one u filmu Stargate (Zvjezdana vrata), stvarno postoje?

C: Da, naravno. Ne izgledaju baš tako, ali ideja je prilično točna. To su tehnologije za teleportaciju o kojima sam govorio. Imate ulaz, portal i izlazni portal negdje drugdje, i prolazite kroz crvotočinu od točke A do točke B, to je ono što su razvijali u Montauku.

U: OK. Znači na Zemlji su postojale mnoge zvjezdana vrata?

C: Prilično. Sada su sve zvjezdana vrata koje su se nalazile u rukama Kabale uklonjene. Pokret otpora, naravno, još uvek posjeduje mnoge od njih, i mnoge od njih vode do ostalih zvjezdanih sustava.

U: OK, znači sada se sve one nalaze u rukama Snaga svjetlosti?

C: Da. Ali ne bih odgovorio kakva je situacija Chimera grupe u vezi toga.

U: OK. Tko su Wingmakersi?

C: Oni su predstavnici jednog aspekta centralne civilizacije koja je ostvarila kontakt s površinom ove planete na određeni način, ali morate razumjeti da postoji originalan izvor informacija o Wingmakersima i da postoje mnogi drugi izvori, i morate upotrijebite svoju moć rasuđivanja u vezi toga koji izvor je pravi a koji ne.

U: OK. Što je otkriveno u pećini u Chaco kanjonu u Novom Meksiku?

C: Da, moglo bi se reći da je postojala nekakva kapsula, koja je sadržavala kodove i informacije.

U: Od Wingmakersa?

C: Da.

U: Ko su bili kraljevi David i Solomon od Jeruzalema?

C: OK, to je dio jedne od starih loza, u stvari, oni su u svoje vrijeme pokušavali da vrate Svjetlost na planetu.

U: OK. Dakle, to je pozitivna loza?

C: U stvari, bila je pozitivna loza ali je infiltrirana.

U: OK. Koja je priča koja stoji iza kamena temeljca u Kupoli na stijeni u Jerusalimu?

C: OK, kamen temeljac je, u stvari, veoma snažan simbol koji imate i u masoneriji, to je središte gravitacije manifestacije. Zato što kada manifestacija počinje, ona uvek počinje iz te točke. Ta točka je točka Božanske volje. To je simbolika koja stoji iza kamena temeljca. Ako imate tu točku, taj kamen temeljac, i ako je taj kamen temeljac dovoljno snažan, može se izgraditi veoma snažna građevina. To znači da, ako imate savršenu svrhu, možete manifestirati sve.

U: OK. Znači to je ono što masoni nazivaju cornerstone.

C: Da.

U: Da li postoji više od 3 dimenzije prostora?

C: U stvari, da, postoji mnogo više, mi živimo u prostoru od 10 ili 11 dimenzija, zavisno od vaše definicije, a više dimenzije su uvijene, one su skrivene na višim ravnima postojanja.

U: Znači kada se penjete uz ravni, astralnu, mentalnu, itd. da li postoji još dimenzija prostora koje su otvorene?

C: Da.

U: A što je sa dimenzijama vremena?

C: Vrijeme je definirano evolucijom. Tako da ono ima samo jednu dimenziju, to je tijek, to je rijeka, smjer. To nije prostor. To je smjer namjere, smjer evolucije.

U: OK. Znači ono ima različita pravila kada se penjete na više ravni?

C: U stvari, usmjereni tijek je isti, ali brzina i vaša percepcija tog tijeka mogu biti različite.

U: OK. U vezi MK Ultra žrtava, da li su mogli da ih lociraju pre rođenja, ili su ih jednostavno izabrali među milionima žrtava?

C: U stvari, većina njih je izabrana tijekom psihološkog testiranja u osnovnoj školi.

U: OK. Da li su Beatlesi bili žrtve MK Ultra?

C: Da.

U: Znači bili su kidnapirani i smješteni u kampove za kontrolu uma?

C: Ne baš tako, za većinu tih žrtava programiranje je bilo malo suptilnije. Nije to kidnapiranje dece i njihovo smještanje negde, to je bilo suptilnije i manje vidljivo.

U: Znači oni su i dalje bili u običnim porodicama?

C: Da, većina te djece je bila u običnim porodicama, ali moglo bi se reći da imaju nekakve praznine u vremenu.

U: OK. Da li je Yoko Ono pomogla Johnu Lennonu da izađe iz toga?

C: Pokušala je, da.

U: Ali nije bila u potpunosti uspješna?

C: Nije lako biti uspješan, naročito kada svjesnost o situaciji nije bila tako prisutna prije mnogo godina.

U: OK. Znači Yoko i Johnu su bili dio pozitivnih grupa, pokušavali činiti pozitivne stvari, da?

C: Pokušavali su da urade pozitivne stvari. U stvari, mnogi ljudi u muzičkoj industriji pokušavaju činiti pozitivne stvari, ali su ograničeni vlastitim programiranjem i pritiskom koji primaju od iluminatske mreže.

U: OK. Da li su sve životinje koje se nalaze na Zemlji izvorne?

C: Ne, mnoge od njih su davno dovedene na ovu planetu.

U: Neki ljudi pričaju o vantjelesnim iskustvima izvan Zemljine atmosfere, da li je to moguće s obzirnom na još uvijek prisutni veo?

C: Moguće je, ali za to je neophodno pravo iskustvo, zato što mnogi ljudi jednostavno imaju vlastite želje i astralne iluzije u vezi toga šta se događa, ali ponekad, da, to može biti pravo iskustvo.

U: Koja je priča koja stoji iza divovskih kostura koji su otkriveni na Zemlji?

C: Zapravo, postojala je rasa divova koji su živjeli na ovoj planeti i to znanje je potisnuto.

U: Do kada su bili ovdje?

C: Rekao bih da je većina njih nestala pre oko 12.000 godina, ali je još uvijek postojao mali broj njih sve do prije 5000 godina.

U: OK. Da li su bili pozitivni, ili mješoviti, ili...?

C: Mješoviti.

U: Zašto je dolazilo do nestanaka u bermudskom trokutu i gdje su oni nestali?

C: Postoji izvjesno generatorsko polje na dnu oceana koje iskrivljuje magnetsko polje oko njega, i ti nestanci su, u stvari, vrlo slični onome što se desilo Eldridgu u Philadelphia eksperimentu.

U: Znači oni su teleportirani negde drugdje na Zemlji?

C: Nekada su teleportirani na eteričku ravan, nekada su teleportirani negdje drugdje na fizičkoj ravni.

U: Kako sada stoji situacija sa aerodromom u Denveru?

C: Možeš li biti malo određeniji?

U: Da li se tamo još uvijek nalaze neke baze Kabale?

C: Postoji jedna mala, blizu površini u donjim delovima aerodroma, ali ne postoji u dubokom podzemlju. Većina njih, velika baza, u potpunosti su očišćene. Ali postoji nekoliko podrumskih prostorija koje još uvijek nisu očišćene, ali to nas ne treba zabrinjavati.

U: Vidio sam da postoje vremenske kapsule zakopane ispod određenih spomenika poput onog na denverskom aerodromu, kao i na raznim lokacijama ovdije u Vancouveru i u ostalim gradovima, što su one?

C: To su šifrirane poruke zato što Iluminati imaju dugoročni plan, i voljeli bi da pošalju vremenske kapsule budućim generacijama Iluminata.

U: OK. Koje je porijeklo entiteta?

C: Entiteti su deo prirodne evolucije i kada ta evolucija biva potisnuta, ti entiteti mogu postati prilično negativni, u suprotnom, jednostavno bi pratili anđeosku evoluciju.

U: Koje je porijeklo kristalnih lubanja?

C: Mnoge od tih kristalnih lubanja su korištenje u postatlantidskim periodima za proriracnje. Neki šamani ih još uvijek koriste za tu svrhu.

U: Da li su trenutna groblja dio arkonskog sustava?

C: Da, ona se i dalje koriste u eteričkim i plazmičkim mrežama, da. Međutim, i Snage svjetla ih koriste da tu usidre energiju, tako da je situacija izmješana.

U: OK. Da li je u redu spaliti mrtvo telo?

C: U redu je nakon nekog perioda kada eteričko tijelo u potpunosti napusti fizičko tijelo, tako da je vrlo važno sačekati par dana nakon trenutka smrti.

U: Da li očekuješ da će energija od nedavnih pseudo-operacija u Parizu biti pretvorena u pozitivnije stvari?

C: Na neki način već je pretvorena, donosi više harmonije i zajedništva među ljudima, ali naravno, Kabala pokušava zloupotrebiti njihovu energiju. Od ljudi ovisi da ne budu time ometeni. Svima bih predložio da se fokusiraju na nešto drugo, to je samo ometanje.

U: Da li su tektiti tahjonizirani?

C: Jesu, i svi meteoriti su tahjonizirani u nekoj meri, ali ne u potpunosti zato što se nivo tahjonske energije drastično uvećao u galaksiji u posljednjih par staljeća.

U: OK. Da li su svi kamenčići Svetog grala tektiti?

C: Nisu.

U: Da li su Katari u srednjem vijeku posjedovali garil ili Cinta Mani kamen?

C: Posjedovali su garil kamen određeno vrijeme.

U: Da li sada Snage svjetlai posjeduju sve kamenčiće Svetog grala?

C: Da.

U: Naša tijela koja se nalaze više od mentalne ravni, da li se ona nalaze na Zemlji?

C: Da.

U: Da li je Isus stvarno bio razapet?

C: Prošao je kroz taj proces, da.

U: Da li je Magdalena uzašla?

C: Da.

U: Da li su 12 apostola bili sve muškarci, ili je bilo pola muškaraca i pola žena?

C: Bilo je 12 muških apostola i 12 ženskih apostola, o kojima je malo toga rečeno.

U: OK. A tko su bili Viviane, Merlin, Morgaine, Arthur i okrugli stol?

C: U stvari, u petom stoljeću postojala je izvjesna skupina ljudi koja je pripadala Redu zvijezde, inkarnirana u Engleskoj, i njihova je svrha bila da integriraju misterije Boginje s ostalim misterijama o kreaciji kako bi na neki način nastavili tradicije.

U: Da li je i okrugli stol isto bio sastavljen od pola muškaraca i pola žena?

C: Da.

U: Da li su 70 uzašlih majstora u stvari 35 parova blizanačkih duša?

C: Neke od blizanačkih duša nisu u toj grupi, zato što nisu sve inkarnirane na ovoj planeti, i nisu prošle kroz isti proces.

U: Da li se zna blizanačka duša St Germainea?

C: Da.

U: Tko je ona?

C: Neki ljudi je zovu Lady Nada, ali rekao bih da to nije baš naprikladnije ime.

U: Da li je Red zvijezde rasprostranjen svugdje na planeti ili se nalaze samo na određenim lokacijama?

C: U biti su rasprostranjeni svugdje na planeti, ali više imaju tendenciju da se inkarniraju na nekim vorteksnim točkama.

U: Da li su oni pola žene i pola muškarci?

C: Otprilike, da.

U: Da li su 72.000 parova blizanačkih duša?

C: Ponovo, nisu sve blizanačke duše inkarnirane, ili čak na ovoj planeti, ili čak u ovom sunčevom sustavu.

U: Da li su lentikularni oblaci svemirski brodovi, ili stvarni oblaci?

C: U mnogim slučajevima oni su samo prirodni oblaci, međutim, ponekad se čestice vode akumuliraju oko stvarnog eteričkog svemirskog broda.

U: Što su to crne rupe?

C: Crne rupe su zjvezdana vrata.

U: Da li one postoje i na kvantnom nivou?

C: Mogu postojati na kvantnom nivou, neke od njih postoje i na makro nivou. Ali one nisu crne rupe kako ih fizičari razumeju, rekao bih da su one hiperdimenzionalne zvezdana vrata, tako bih ja to opisao.

U: OK. Da li u svakoj zvijezdi postoji po jedna?

C: Ne crna rupa sama po sebi, ali u svakoj zvijezdi postoji zvjezdana vrata, da.

U: A što je s bijelim rupama?

C: Bijela rupa je izlazna tačka crne rupe, tako da kada imate zvezdana vrata, imate ulaznu tačku i izlaznu tačku.

U: OK. Tko su bića zvana Logos?

C: To su bića koja teže da utjelove svijest planeta i čitavih sunčevih sustava.

U: Da li postoje zmajevska bića koja pripadaju Svjetlosti?

C: Da, naravno, mnoga zmajevska bića su evoluirala u Svjetlost.

U: Koja je njihova uloga bila na ovoj planeti?

C: Da budu zaštitnici i čuvari.

U: OK. Znači ona i dalje postoje ovdije na eteričkoj i astralnoj ravni?

C: Da, ponekad.

U: Da li još uvek postoje neka koja pripadaju tami?

C: Da, takođe na eteričkoj i astralnoj ravni, naročito na eteričkoj, ali ne mnogo.

U: Da li ljudi na ostalim planetama koriste ugađanje na 432hz za njihovu muziku?

C: To ovisi od njihovog slušnog sustava. Neki od njih koriste tu frekvenciju, ali postoje i ostale frekvencije zato što određena bića imaju potpuno različite skupove sluha, raspon čujnih frekvencija, i moraju koristiti i ostale rezonantne frekvencije.

U: OK. A za nas je 432hz, da?

C: Da, to je dobra frekvencija za korištenje, da. Naravno ne i jedina, ali je dobra.

U: Da li svi na ostalim planetama imaju sposobnost da putuju gdje god požele u univerzumu?

C: Da, u oslobođenom univerzumu vi imate slobodnu volju, slobodu da putujete, osim za neke izolirane lokacije, možete ići skoro svugdje gdje poželite, ili gdje god postoji najviša svrha za vas da odete tamo.

Ostalo od Cobre...